Frauderen op het werk

Werk & studie door Redactie Ze.nl

Steeds meer vrouwen frauderen op het werk. Nog niet meer dan mannen, maar ze pikken wel vaker geld uit de kas. Of doen aan creatief boekhouden: sluizen geld weg en sjoemelen met facturen. Dat blijkt uit statistieken van Hoffmann Bedrijfsrecherche over 2008.

Normen verschuiven
In een kwart van alle fraudegevallen was de dader vorig jaar een vrouw. In 2007 was dat nog 11 procent. "Een mogelijke verklaring is het simpele feit dat meer vrouwen zijn gaan werken," zegt directeur van Hoffman Bedrijfsrecherche Jos Meekel. Tussen 1996 en 2007 is het aandeel werkende vrouwen gestegen van 50 naar 60 procent. "Wij merken in gesprekken met frauderende medewerkers ook dat er minder schroom is om te frauderen. Mannen waren altijd gemakkelijker dan vrouwen, maar kennelijk verschuiven de normen en waarden."

Crisis
Volgens Meekel komt de stijging van fraude onder vrouwen deels ook door de economische crisis. "Vrouwen zijn meestal integerder. Maar je merkt dat als de nood hoog wordt en het moeilijker voor ze wordt om in het dagelijkse bestaan te voorzien, ook vrouwen hun slag slaan."
 
Motief
Vrouwen frauderen vooral bij relatief kleine bedrijven met een personeelsbestand van 50 tot 100 mensen. De man/vrouw-verhouding in fraudezaken wisselt echter wel van jaar tot jaar.

Wraak is nogal eens het motief. "Bij dreigend faillissement frauderen werknemers uit rancune tegen hun werkgevers, omdat de ondergang van een bedrijf aan hen te wijten zou zijn." Het gaat vaak ook zo makkelijk, zeggen de gesnapte vrouwen. Maar de allerbelangrijkste reden om te frauderen is en blijft het geld.

Bronnen:
www.abvakabofnv.nl
www.managers.online.nl 
www.ad.nl