Ik & mijn studie: Communicatie

Werk & studie door Redactie Ze.nl

Wat houdt je studie in en welke vakken krijg je zoal?
De studie Communicatiemanagement duurt vier jaar. In de eerste twee jaar heb je een vaste klas, waarmee je theorievakken volgt. Daarnaast is er ieder blok een project dat je met medestudenten doet. Op die manier leer je hoe je de theorie in de praktijk kunt gebruiken. In zo'n project schrijf je bijvoorbeeld een communicatieplan, maak je een brochure, doe je marktonderzoek of bedenk je een reclamecampagne voor een bekend bedrijf.

In de propedeuse krijg je vakken als interne communicatie, massacommunicatie en marketingcommunicatie. Daarnaast zijn er algemene vakken zoals recht, statistiek, marketing, (bedrijfs)economie, psychologie, Engels, taalbeheersing en journalistieke vaardigheden.

In het tweede jaar wordt aandacht besteed aan crisiscommunicatie (vooral bij de overheid), verandercommunicatie (bij veranderingen binnen een bedrijf), marketingcommunicatie (en consumentengedrag) en trends & issues.

Het derde studiejaar bestaat uit een verplicht deel en een gedeelte dat je vrij kunt invullen. In het verplichte deel volg je vakken binnen strategisch communicatiemanagement en financieel management. Daarna volgt het interne adviesbureau Scompany, waar je met een projectgroep voor een echte opdrachtgever werkt. Tien weken lang ben je geen student, maar consultant. Een leerzame ervaring! Zelf heb ik in het vrije deel van het derde studiejaar de minor Journalistiek gevolgd, maar je kunt uit verschillende minors en keuzevakken kiezen. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld Communication Design, Eventmanagement of Communicatie & Cultuur.

In het laatste jaar van de studie kies  je een afstudeerrichting: Commerciële Communicatie, Interne & Corporate Communicatie of Overheidscommunicatie.

Loop je ook stage?
In het derde jaar kun je ervoor kiezen om stage te lopen, maar ik heb zelf in plaats daarvan gekozen een minor te doen. Ik heb dus nog geen stage gelopen. In het vierde jaar heeft iedereen een afstudeerstage. Binnenkort ga ik op zoek naar een leuke stageplek voor april 2009.

Hoe kwam je erop om Communicatiemanagement te gaan studeren?
Ik heb altijd al moeite gehad met het maken van keuzes. Op het vwo had ik mijn zinnen gezet op de exacte vakken om daarna een bètastudie te gaan doen. Na twee keer gezakt te zijn voor het eindexamen, hield ik het voor gezien. Ik was blijkbaar niet goed in de exacte vakken, dus ik moest op zoek naar iets anders. Vaak krijg je dan reacties van mensen dat je moet doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Daar kwam een probleem om de hoek. Ik vind heel veel dingen leuk, en de dingen waar ik goed in ben, dat zag ik niet als een serieuze optie om er mijn werk van te maken.  Ik wist op dat moment alleen dat ik in Utrecht wilde studeren, maar verder had ik geen idee. Daarom heb ik eerst een jaar gewerkt, om goed op een rijtje te zetten wat ik nu precies leuk vond en wat ik wilde. Uiteindelijk hoorde ik steeds vaker over de studie Communicatiemanagement. Ik ben toen zelf gaan kijken op de open dag in Utrecht. Ik dacht: deze studie past een stuk beter bij mij! En dus heb ik me aangemeld.

En... past deze studie ook echt bij je?
Ja! Mijn studie bevat allerlei onderdelen die ik tot nu toe alleen als hobby heb gezien. Ik houd veel van lezen en schrijven bijvoorbeeld en in deze studie komen juist die activiteiten veelvuldig aan bod. Qua creativiteit kan ik er mijn ei soms niet helemaal in kwijt, maar ik vind de meeste vakken wel interessant. Daarnaast is het een vrij brede studie en daarmee een goede basis voor later.

Op welke functies kun je solliciteren als je afgestudeerd bent?
De studie is vrij breed, dus je kunt meerdere dingen gaan doen als je klaar bent. Afhankelijk van je afstudeerrichting kun je solliciteren bij de overheid, ondernemingen, adviesbureaus en non-profit instellingen. Je wordt dan bijvoorbeeld communicatieadviseur, pers- of publieksvoorlichter, PR-functionaris, eventmanager, congresorganisator, marketingcommunicatiedeskundige, marktonderzoeker of mediaplanner.

Op welke school kun je deze opleiding volgen en in welke vorm?
Communicatiemanagement kun je volgen op de Hogeschool Utrecht. De opleiding is er in voltijd, deeltijd of duaal. De vol- en deeltijd-opleiding duren vier jaar en de duale variant 4,5 jaar. Ook zijn er versnelde routes mogelijk met bijvoorbeeld een vwo vooropleiding.

Zijn er toelatingseisen?
Je wordt toegelaten tot de studie met een havo-diploma, profiel E&M of C&M. Een ander profiel kan wel, mits aangevuld met economie 1. Met een vwo-diploma wordt je toegelaten met profiel E&M of een ander profiel aangevuld met economie 1. Een vwo-diploma in de oude stijl of een MBO-diploma op niveau 4 geven ook toegang tot Communicatiemanagement.

Enthousiast geworden voor deze studie? Bezoek dan de website van de Hogeschool Utrecht eens voor meer informatie, open dagen of aanmelding.