Te laat komen: waarom je er niets aan kunt doen (maar wel tegen!)

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Ben jij iemand die geen idee heeft hoe een horloge werkt en kom je altijd te laat? Of ken jij misschien zo’n laatkomer en word je hier altijd heel erg geïrriteerd van? Niet doen! Mensen die steevast te laat komen kunnen hier oprecht niets aan doen. Te laat komen zit nou eenmaal in je. Wel kun je hier natuurlijk genoeg dingen tegen doen.

te laat komen tips laatkomers

Lees ook: Dingen waar we onze tijd eigenlijk mee verspillen

Andere tijdbeleving

Hoe zit het dan met laatkomers? Een psycholoog aan de Amerikaanse San Diego University onderzocht of dit inderdaad gebaseerd is op persoonlijkheid en ja, dat is goed mogelijk. Hij keek naar twee soorten mensen: polychrone en monochrone mensen. Laatkomers zijn polychrone mensen. Dit betekent dat ze onder andere niet veel geven om deadlines. Het gaat bij hen meer om de ‘evenementtijd’, terwijl het bij de niet-laatkomers om ‘kloktijd’ gaat. De laatkomers vinden het belangrijker om een taak goed af te ronden in plaats van snel. Niet alleen werktaken overigens, want een relatie onderhouden ze ook graag goed. Een sterke band hebben met iemand, dat is voor laatkomers heel belangrijk.

Laatkomers zijn creatief

Tijdens het onderzoek keek de psycholoog ook hoe twee groepen de tijd inschatten. Wat bleek? De groep met ambitieuze, competitieve mensen denkt na 58 seconden dat de minuut voorbij is. Dit terwijl de creatieve, reflectieve personen het zich pas na 77 seconden afvroegen. De laatkomers hebben dus geen goed tijdsbesef. Dat past wel bij het feit dat ze zich niet aan deadlines houden. Wel zijn het creatieve mensen! Hopelijk creatief genoeg om hun gedrag iets te veranderen.

Niet te laat komen: 3 gouden tips

Ben jij een echte laatkomer, maar wil je hier verandering inbrengen? Het is moeilijk om gewoontes te veranderen, maar met deze gouden tips is het niet onmogelijk.

1. Draag een horloge

De eerste en belangrijkste tip is natuurlijk: draag een horloge. Het klinkt heel logisch, maar het betekent wel veel voor je. Kies niet voor een moderne smartwatch, maar ga voor een echt, ouderwets horloge. Zo'n horloge die alleen de tijd aangeeft, bijvoorbeeld een van deze Omega horloges. Een normaal horloge brengt je minder snel in de verleiding om nog even andere apps te checken zoals WhatsApp of Instagram.

2. Onderschat de tijd niet!

Wanneer je eindelijk een horloge hebt, weet je ook altijd hoe laat het is. Zorg wel dat je nu niet de zogenoemde ‘tijd-optimist’ blijft, die elke keer denkt “nog één dingetje te kunnen doen”. Nee! Wil je een kwartier voor vertrek nog snel een formele e-mail schrijven? Doe maar niet, taken duren altijd langer dan je denkt. Daar moet je vanuit gaan. Anders ben je straks wéér te laat.

3. Denk iets minder aan jezelf

Tot slot is de derde tip om nog meer aan anderen te denken. Grote kans dat jij als laatkomer namelijk meer aan jezelf denkt en minder aan de situatie van een ander. Heb je weer een lange rant gehad van iemand, omdat je te laat was? Plaats jezelf eens op de plek van de ander. Hoe zou jij je voelen als hij of zij te laat is en jij langer moet wachten? Waarschijnlijk wil je daarna nooit meer te laat komen.

Lees ook: 5 x tekenen dat het tijd is voor een nieuwe baan