Ze.nl en Facebook: Join the club!

De maatschappij door Donna

Misschien wist je het nog niet, maar Ze.nl heeft ook een eigen facebook! We zijn van plan deze pagina steeds verder uit te breiden. Zo word je op de hoogte gehouden van de (spannende) ontwikkelingen die eraan komen, komen er regelmatig grappige of spraakmakende status-updates langs en worden er oproepjes geplaatst (bijvoorbeeld voor interviews en panels). Daarnaast zullen er in de toekomst speciale Facebook-acties opgezet worden, waarbij je kans maakt op leuke prijzen die exclusief via Facebook worden aangeboden!


Het doel is de Ze-Facebook tot een leuke, interactieve pagina te maken, die haar leden opvrolijkt, inspireert en zo nu en dan in de watten legt. Je kunt er alles verwachten wat nét niet op de website past, maar wat wel de moeite waard is mee te krijgen! Bovendien is er alle ruimte voor jou; heb je iets wat je graag wilt delen? Ga je gang!

Dus dan nu, een oproepje aan jou: Ben je nog geen lid van de Ze-facebook? Join the club – en nodig al je leuke vriendinnen uit!