1 op de 5 vrouwen vindt zichzelf overbehaard

Lichaam door Kimberly
Tadaa! De resultaten van ons Grote ‘Schaam’haaronderzoek zijn bekend! Jullie hebben onze vragen over jullie lichaamshaar en scheergedrag uitgebreid beantwoord. Het resultaat? Maar liefst 1 op de 5 vrouwen vindt zichzelf overbehaard. 
 
Meer dan 1200 vrouwen hebben meegedaan aan ons onderzoek – een dikke vette thank you! – en dankzij jullie weten we 'haar'fijn hoe wij vrouwen denken over lichaamshaar bij onszelf, de comeback van okselhaar, de coupe down under en voor welk haartje vrouwen zich het meest schamen.  

 
Overbehaard 
Zodra de zomer eraan komt is het niet alleen afvallen geblazen, ook de onzekerheid over lichaamsbeharing speelt weer op bij ons. We willen dan ook het liefst helemaal glad het zonnetje ingaan. Echter beschouwt 21% van de vrouwen zichzelf als overbehaard, blijkt uit ons Ze.nl-onderzoek onder meer dan 1200 Nederlandse vrouwen rond de 30 jaar. 2% van deze vrouwen ziet zichzelf zelfs als ernstig overbehaard, 63% vindt zichzelf gemiddeld en 15% geeft aan sowieso weinig beharing te hebben op haar lichaam. 
 
Schamen 
Het gevolg hiervan is zichtbaar. Bijna een derde (30%) van de vrouwen geeft aan zichzelf erg te schamen voor haar ongewenste lichaamshaar. 59% geeft aan dit soms te doen en 11% vindt dat lichaamshaar er gewoon bij hoort. Het meest schamen we ons voor ons snorretje (18%), gevolgd door het haar tussen de billen (17%). Tja, het scheelde maar een haartje tussen die twee. Maar waar vrouwen zich nog meer voor schamen? 


Oksel- en schaamhaartrend 
Op internet is het overal te lezen: vrouwelijk oksel- en schaamhaar maakt een comeback. Echter, de Nederlandse vrouw is hier allerminst klaar voor. Vrijwel alle vrouwen (96%) zien dit (nog) niet zitten en zijn niet van plan aan deze trend mee te doen. 69% hiervan bedankt hier sowieso voor, 27% vindt het wel fijn dat alles niet meer zo glad hoeft te zijn, maar moet nog flink wennen aan deze trend en slechts 4% juicht deze trend toe.
 
Down under
Vrijwel alle dames ontharen hun schaamstreek regelmatig, slechts 4% zegt dat (vrijwel) nooit te doen. Maar... welk coupe meten ze zichzelf aan down under? Helemaal kaal is bij tweederde van de vrouwen nog steeds het populairst. 
 

Waarom vrouwen hun schaamstreek zo fanatiek scheren? De overgrote meerderheid (60%) geeft aan het hygiënischer te vinden, 26% voelt zich prettiger tijdens orale seks, 6% geeft toe het te doen omdat het vanuit de maatschappij verwacht wordt en 4% doet het liever niet, maar van hen vindt de partner het wel zo prettig.
 
Hoe denk jij over lichaamsbeharing bij vrouwen? Vind jij jezelf overbehaard?