Ga voor groen goud!

De maatschappij door Redactie Ze.nl

Groen goud?
Niet alles is zo eerlijk als goud. Zeker goud zelf niet. Goudwinning brengt grote schade toe aan mens en milieu. Goudmijnwerkers doen hun werk vaak onder gevaarlijke omstandigheden. Niet alleen zijn ze niet uitgerust met de juiste kleding (helmen, beschermende schoenen en kleding), maar ze werken ook nog vaak op de verkeerde manier met kwik en cyanide - zeer slecht voor mens en natuur. Daarnaast worden veel mijnwerkers niet goed betaald, zeker niet vergeleken de waarde van het goud dat zij dagelijks naar boven halen.

Duurzaamheid krijgt nog maar weinig aandacht in de goudmijnbouw en de sieradenbranche. Daarom is de ontwikkelingshulporganisatie Solidaridad een campagne gestart, genaamd Op weg naar Goed Goud. Het doel van deze campagne is om mijnbouwers een eerlijke beloning te garanderen, hun arbeidsomstandigheden te verbeteren en de negatieve effecten op het milieu te beperken.

Ook jij kunt de goudmijnwerkers helpen! Als je de campagne steunt met vijftien euro via www.opwegnaargoedgoud.nl, krijg je een speciaal ontworpen armbandje van sieradenontwerpster Bibi van der Velden thuisgestuurd of kun je het als cadeautje bij iemand anders laten bezorgen.

Want als je je eten biologisch koopt en je kleding ook zonder kinderarbeid en met eerlijke loon is gefabriceerd, waarom zouden je gouden sieraden dan niet van eerlijk, duurzaam goud zijn?