Jong of 'oud' moeder worden?

Sport & gezondheid door Renee

Maar of 'de rest', wat het gezinsleven inhoudt, later nog kán komen willen we nog wel eens vergeten. We kiezen er liever voor eerst veel en hard te werken. We vinden onze vrijheid belangrijk en willen kunnen gaan en staan waar we willen. Kinderen zouden al dat beletten. Alleen wordt de kans op afwijkingen en complicaties tijdens een zwangerschap vanaf 35 jaar steeds groter.

Naarmate je ouder wordt, krijgt je hart- en vaatstelsel het zwaarder te verduren. Bij een zwangere vrouw neemt het slagvolume (hoeveelheid bloed die per hartslag verplaatst wordt) met 50% toe. Een jongere vrouw kan deze belasting nou eenmaal beter aan dan een oudere vrouw. Een zwangerschap op latere leeftijd kan dan zorgen voor een te hoge bloeddruk of diabetes. Door deze kwalen kan een foetus een groeivertraging oplopen en daardoor te vroeg worden geboren of een te laag geboortegewicht hebben.

Een chromosomale afwijking ligt hoger bij een zwangerschap op latere leeftijd. Dit komt doordat het genetisch materiaal in de eicellen van de moeder al ouder is. Deze chromosomale afwijking kan zorgen voor een kindje met het syndroom van Down. Bij een 20-jarige is die kans 1 op de 1500. Bij een 36-jarige vrouw is dat al 1 op de 300.

Toch worden er bij oudere vrouwen minder kinderen met mongolisme geboren dan gedacht. Dit komt omdat  er bij een zwangerschap vanaf je 35ste vruchtwaterpuncties worden af genomen, of er wordt een vlokkentest gehouden, waaraan te zien is of er chromosoomafwijkingen zijn. Bij sommige afwijkingen is het kind zelfs niet levensvatbaar. Daarom krijgen oudere vrouwen vaker een miskraam.

Ook is de kans op een twee-eiige tweeling groter (twee eicellen worden bevrucht door twee zaadcellen). Bij een 20-jarige is die kans 1 op de 100 en bij een 35-jarige vrouw 1 op de 75. Het is nog niet duidelijk waarom dit zo is.

De kans dat de zwangerschap goed afloopt is echter nog wel groter dan dat je een zwangerschap tegemoet gaat met complicaties. Maar je neemt dus wel een risico.

En naast dat risico, zijn er nog andere keuzes die je voor jezelf moet afwegen. Wil ik op mijn 40e beginnen met kinderen krijgen en op mijn 55e een puber in huis hebben, of wil ik er op mijn 55e juist weer vanaf zijn?

Wil je eerst een glansrijke carrière opbouwen, een jonge moeder zijn of toch proberen deze twee wensen te combineren? Waar kies jij voor?