Flexmoeders.nl

Werk & studie door Redactie Ze.nl

Drs. Wendeline van Luijk (Amsterdam, 1971) woont met haar man en twee kinderen (en een derde op komst) in Amsterdam. Als werkend ouder ervaart zij dat de kinderopvang in Nederland veel beter zou moeten. De wachttijden zijn te lang, de kosten zijn te hoog en ook kwalitatief is er van alles op aan te merken. Daarom neemt zij het heft in eigen handen en richt in 2004 Kinderopvangonline.nl en in 2006 Flexmoeders.nl op.

Het probleem
Sinds het begin van dit schooljaar zijn scholen verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. Deze opvang is echter nog niet bij elke school gerealiseerd. Ruimtegebrek en een tekort aan medewerkers zijn hier de oorzaken van. Door dit probleem staan er twintigduizend kinderen op de wachtlijst voor opvang buiten de schoollessen. Bijkomend effect is dat de vraag naar kinderopvang steeds groter wordt.

De oplossing
Flexmoeders.nl biedt de oplossing voor het opvangprobleem. Wendeline: 'Ik denk dat niemand beter dan de ouder zelf een oppas voor zijn of haar kind(eren) kan kiezen. Wij bieden ouders daarom een uitgebreide database met potentiële oppassen waarin ze kunnen zoeken.' Voor veel ouders is nog onbekend dat zij voor deze vorm van opvang een bijdrage van het Rijk kunnen aanvragen. Ouders doen zichzelf tekort door deze bestaande wettelijke regelingen onbenut te laten. Voorheen was gastouderopvang vaak duurder dan kinderopvang in een crèche of naschools opvangcentrum, maar nu is dat dankzij initiatieven zoals Flexmoeders.nl niet meer het geval.

Hoe werkt het dan?
Ouders en oppasmoeders of -vaders in heel Nederland kunnen elkaar op Flexmoeders.nl 'ontmoeten' en een
overeenkomst aangaan. Ook kunnen familieleden en vrienden die als oppas actief zijn zich via deze site
officieel als gastouder laten registreren. Zo kunnen gastouders hun financiële administratie eenvoudig via de website bijhouden door middel van een administratiepakket. De voorlichting op de website is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen inschrijfkosten. Pas wanneer daadwerkelijk een gastouder wordt ingeschakeld, vraagt Flexmoeders.nl een kleine bijdrage.
 
Hoe vind je elkaar?
In de zoekmachine typt de ouder de cijfers van zijn of haar postcode in. Er verschijnt een overzicht met gastouders in de buurt. Ziet de ouder een mogelijk geschikte partij, dan kan het cv van deze persoon opgevraagd worden. Dat kan zodra de ouder zich gratis en vrijblijvend heeft ingeschreven. Via Flexmoeders.nl kan de ouder de potentiële gastouder een bericht sturen voor het maken van een afspraak. Klikt het tussen ouder en gastouder en voldoet de locatie aan de verwachtingen, dan kunnen de twee partijen online een overeenkomst opstellen. Hierbij bepalen ouder en gastouder zelf het te hanteren uurtarief. De gastouder houdt vervolgens met een simpel online administratiesysteem via Flexmoeders.nl de uren bij. De ouder heeft een eigen 'account' waarin onder andere de facturen worden bewaard - ook de facturatie verloopt online - en die toegang geeft tot de jaaropgave die nodig is voor de Belastingdienst.

Beter je oppas regelen kan simpelweg niet. Voor zowel ouders als de gastouder werk het systeem van Flexmoeders.nl erg prettig. Flexmoeders.nl maakt oppas leuker én makkelijker!