Laura Dekker naar Oprah

Celebs door Redactie Ze.nl

Haar moeder en de kinderrechter hebben deze tocht al verboden, maar de zeilster laat zich niet tegenhouden. Ze moet en zal haar droom waarmaken. Laura is druk bezig met het bedenken van mogelijkheden waardoor ze toch de wereld kan rond zeilen: zo zouden mensen haar kunnen opwachten bij de haven. Dan zeilt ze wel alleen en kan ze toch het record jongste solozeiler behalen.

De zaak rondom Laura lijkt een hele hype geworden. Zo zijn er mensen die vinden dat een dertienjarige haar droom moet kunnen waarmaken en andere verklaren haar voor gek. Onze eigen schrijfster Yvonne heeft er een hele column aan gewijd en door alle commotie is de zeilster nu ook uitgenodigd bij de Amerikaanse talkshow Oprah!

Zijn jullie ook al Laura-moe?