Handenschudden weigeren moet kunnen of niet?

De maatschappij door Redactie Ze.nl

Mohammed Enait de orthodoxe imam, die het Handenschudfundamentalismeleven heeft ingeblazen in Nederland, is momenteel volop in de aandacht. Drie jaar geleden solliciteerde Eniat bij de Sociale Dienst te Rotterdam. Hij kreeg de baan niet omdat hij vrouwen - wegens religieuze redenen - weigerde de hand te geven. Handenschudden is, zoals we weten, niet overal gebruikelijk. In sommige culturen zoent men elkaar, anderen leggen de hand op een schouder, wrijven de neuzen tegen elkaar, knikken met hun hoofd of buigen. In Japan wordt het zelfs als zeer onbeleefd ervaren om elkaars handen aan te raken.

Nu is het natuurlijk wel zo, dat deze kwestie zich in Nederland afspeelt. De multiculturele samenleving in ons landje blijkt nog steeds een hot item te zijn. Gek eigenlijk, want als je naar de geschiedenis kijkt, is het duidelijk dat hier al eeuwen immigraties hebben plaatsgevonden. De vraag is: 'Wordt het niet eens tijd om te accepteren dat er nou eenmaal verschillende gewoontes zijn in ons land?' Maar ook: 'Hoe lang gaat het nog duren voordat vrouwen binnen alle culturen worden geaccepteerd als gelijkwaardig?' Of moeten wij hiervoor openstaan net als burgemeester Cohen? Die van mening is dat men dit moet accepteren en dat het juist wordt gedaan uit respect voor vrouwen.

Wij vroegen een aantal bijzondere mensen - al dan niet politiek actief - om hun mening:

Samira Bouchibti (Kamerlid PVDA) zegt het absoluut eens te zijn met de uitspraak van de rechter: "In een publieksfunctie ben je het visitekaartje van de overheid en behoor je naar de maatschappelijke norm mensen met de juiste vorm te behandelen en hoe doe je dat? Door een hand te geven!

Dat bijvoorbeeld een orthodoxe rabbijn of imam dit niet wil doen binnen zijn religieuze functie, daar heb ik geen probleem mee, maar in een openbare functie behoor je elkaar te begroeten. Iemand die dit niet wil, moet niet naar een functie gaan solliciteren waar dit gebruikelijk is.
Als je vegetariër ga je toch ook niet solliciteren bij een vleesfabriek?"

Henk Kamp (Kamerlid VVD) "Ik vind dat wie dat niet wil, niet in een overheidsdienst kan werken of voor een door de overheid gefinancierde instelling (waaronder de scholen). Wie al in dienst is, moet ontslagen worden."

Lea Manders (voorzitter Partij voor Mens en Spirit, www.mensenspirit.nl): "Het elkaar begroeten van mens tot mens is een teken van respect. Elke cultuur heeft zijn rituelen, die bedoeld zijn om dat respect te betonen. Voor een moslim kan het respectvol zijn om een vrouw niet de hand te schudden. Echter, in openbare functies waarin men met publiek te maken heeft, geeft dit onaangename misverstanden. Daarin moet de houding van de betreffende persoon passen binnen de betreffende functie. In andere situaties zouden andere oplossingen wél acceptabel kunnen zijn. Zou het niet mooi en respectvol voelen indien een moslimheer een warme, aandachtige buiging voor de dame zou maken in plaats van een hand te geven?"

Robbert Zoon (www.zinfo.nl): "Het is een gewoonte uit een andere cultuur en ik zie geen problemen om geen hand te schudden. De Dalai Lama of een traditionele Japanners schudden toch ook geen handen en daar heeft niemand het over. Geen hand geven is wat mij betreft geen issue voor een goede integratie. Over en weer kun je toch gewoon respect hebben voor elkaars gewoontes en cultuur. Of is Rita niet trots op de andere culturen binnen de Nederlandse samenleving?"