Mijn mening: De Spiritualiteit van de Economische Crisis.

De maatschappij door Redactie Ze.nl

Doorgaans is spiritualiteit voor de meesten abstract, soms grenzend aan fantasie. En een gegeven als bijvoorbeeld onze economie, en de crisis die wij nu ervaren, is concreet. Want dat kun je zien. En zien is geloven, toch?

Maar, wanneer je het omdraait, en het vanuit een spiritueel oogpunt bekijkt, is ons hele economische systeem, dat wij als tastbaar beschouwen, abstract. Je gaat elke dag naar je werk, en krijgt daarvoor elke maand een bedrag op je rekening. Maar het is een fictief bedrag dat wordt bijgeschreven zonder dat daar contant geld aan te pas komt. Met dat fictieve bedrag betaal je je rekeningen. Er wordt iets afgeschreven en bijgeschreven, zonder dat er contant geld aan te pas komt. Je doet boodschappen, als je met pin betaalt, komt er weer geen contant geld bij kijken. Als de beurzen in elkaar storten, wat stort er dan eigenlijk in elkaar? Deze fictieve bedragen. Het is onze keuze om ze in onze gedachten echt te maken. Om erin te geloven. Om ze concreet te noemen.

Spiritualiteit is niet iets wat naast bijvoorbeeld de economie bestaat. Het is evenmin tastbaar als de economie, als we maar ver genoeg door durven te denken. Spiritualiteit huisvest alle andere dingen waarin we wel of niet geloven. Economie is een spiritueel gegeven, evenals politiek. Dat maakt ook, dat er geen oplossingen te vinden zijn binnen ons huidige geloofssysteem voor wat wij verkiezen te zien als economische en/of politieke kwesties. Juist omdat deze slechts bestaan als economische en/of politieke kwesties wanneer wij ervoor kiezen om ze als zodanig te zien. In feite zijn het spirituele kwesties. "Dat is dan mijn keuze", zeg je dan. Misschien wel, maar vooralsnog heeft nog geen enkel volk op Aarde getracht om dergelijke kwesties spiritueel te benaderen.

Om iets spiritueel te benaderen, dien je verder te kijken dan je neus lang is. Dus, wat maakt iets tot wat het lijkt, en klopt dat wel? Dan zul je al heel snel merken dat dingen bijna nooit zijn wat ze lijken. Wat voor doel dat dient? Wellicht tot verlichting van onze maatschappij? In ieder geval brengt het ons bestaan hier in beweging, in procesmatig opzicht. We worden ons steeds bewuster van ons doel, onze macht en onze intentie. En dat is, mijns inziens, waarom we hier in de eerste plaats aanwezig zijn. Het is waarom mijn cliënten mijn therapievorm willen volgen. Om zich bewuster te worden van het hoe en waarom van het leven op Aarde, en, specifieker, van hun leven op Aarde.

Als je het mij vraagt, is de economische crisis zo op te lossen. Namelijk wanneer wij durven in te zien dat zoiets als de economie een abstract gegeven is en in de eerste plaats alleen maar 'echt' is, omdat wij ervoor gekozen hebben om het te geloven. Omdat we niet beter wisten. Maar niets is echt, niets is tastbaar. Zelfs je eigen geloof ergens in is niet tastbaar. Dit zijn de beginselen van spiritualiteit, die bovendien ook heel duidelijk beschreven staan in de complete serie boeken van Neale Donald Walsch, Een Ongewoon Gesprek met God. Er zijn nu zo’n negen boeken van deze auteur over dit onderwerp, die op geen enkele wijze religieus te noemen zijn, maar zeer zeker wel spiritueel.

Alles wat wij hier op Aarde hebben gecreëerd, valt onder spiritualiteit. Erin geloven is dus een logische optie. Als je gelooft in de economie of in de politiek, dan geloof je ook in spiritualiteit, tenzij je iets anders verkiest te verstaan onder de term 'Spiritualiteit'.

Dat brengt ons al snel bij ons leven hier op deze planeet. Wat voor doel heeft dat dan? Dat is een onderwerp voor de volgende keer…

Meer info: http://reincarnatietherapie.webs.com