Lekker dan: vrouwen worden niet serieus genomen als ze boos zijn, mannen echter wel

De maatschappij door Sabine

Je hebt vast weleens in een situatie gezeten waarin je ongelooflijk boos was op iemand en je zin had om lekker te schreeuwen. Helaas werkt het voor vrouwen niet in het voordeel om kwaad te worden. Voor mannen werkt het dan weer wel…

Hoewel vrouwen er al tig jaren voor strijden, zijn er nog altijd geen gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Zo krijgen mannen nog altijd meer betaald voor een functie die vrouwen net zo goed kunnen bekleden. Hartstikke oneerlijk, want we werken minstens net zo hard als mannen, als het niet harder is. En nu blijkt er nóg iets te zijn om toe te voegen aan de Lijst der Ongelijkheden.


Volgens onderzoek worden vrouwen namelijk alles behalve serieus genomen door hun omgeving wanneer ze boos worden en hun stem verheffen. Mannen daarentegen werven juist aanzien wanneer ze woedend gedrag vertonen tijdens een groepsoverleg. Een man wordt door te schreeuwen zelfs als geloofwaardiger beschouwd! 

Veranderende meningen  

Voor dit onderzoek werden 210 studenten aan de tand gevoeld. Ze kregen allemaal hetzelfde moordonderzoek onder hun neus geschoven dat echt had plaatsgevonden in het verleden. Uit de details moesten ze individueel opmaken of de verdachte volgens hen onschuldig was of niet. Hierna gingen ze hierover in discussie met andere studenten. Alleen werden deze discussies niet met echte studenten gevoerd, maar met personen aan wie was verteld dat ze de mening van de student moesten overnemen. Op één persoon na. Hij of zij moest juist op een felle manier tegen de menig van de student ingaan.

 

En guess what? De student ging erg aan zichzelf twijfelen wanneer een man zijn mening boos uitte. Maar op het moment dat een vrouw dezelfde mening op dezelfde wijze verwoorde, gebeurde er heel wat anders. De student begon helemaal niet aan zichzelf te twijfelen, maar de student werd er juist zekerder van dat zijn/haar ingenomen standpunt klopte. Boze mannen worden in dit scenario gezien als strerk en streng, maar men vindt boze vrouwen al snel overdreven emotioneel. Oneerlijke boel als je het ons vraagt.


Dit onderzoek maakt pijnlijk duidelijk dat vrouwen en mannen nog altijd niet gelijk worden behandeld en dat men meer waarde hecht aan een man zijn mening dan aan die van een vrouw. En ironisch genoeg worden we er alleen maar boos van dat we niet serieus worden genomen…

Heb jij weleens gemerkt dat je minder serieus werd genomen wanneer je je stem verhief?