Genderqueer: wat is dat?

De maatschappij door Maya Luz

Het woord queer heb je vast weleens ergens voorbij horen komen. Het is een term die voorbij komt in de context van de LHBTIQ+ gemeenschap, dit is ook waar de Q in de afkorting voor staat. Op het gebied van seksuele geaardheid wordt het woord gebruikt, maar ook in de context van gender. Dit is wat genderqueer betekent.

Lees ook: Polygender: wat is dat?

(Gender)queer

Wanneer iemand uit de kast komt als queer, kan dit nog best veel onbeantwoord laten. Queer is namelijk een parapluterm. Het omvat dus meerdere identiteiten. Wat je wel weet is dat die persoon, in het geval van geaardheid, niet hetero is. Voor gender werkt het vrijwel hetzelfde. Genderqueer is een parapluterm voor mensen die een niet-normatieve ervaring hebben met gender. Dit kan betekenen dat die persoon transgender of non-binair is, maar het kan ook een totaal andere betekenis aannemen.

Waarom genderqueer?

Aangezien genderqueer een parapluterm is, kan men zich afvragen waarom die persoon geen specifieker label gebruikt om hun genderidentiteit te omschrijven. Dit kan verschillende redenen hebben en dit zal ook erg afhankelijk zijn van de persoon. Een reden is bijvoorbeeld dat de persoon nog niet precies weet welk specifieker label bij hen past. Hierom kiezen er ervoor om hun label nog iets algemener te houden zodat ze zich nog niet hoeven te binden aan een label waar ze nog niet zeker over zijn. Dat die persoon een niet-normatieve ervaring heeft met gender, dat weten ze, maar hoe precies? Dat moeten ze nog uitvogelen. Dit is uiteraard volkomen normaal. Iedereen die twijfelt over diens genderidentiteit heeft tijd nodig om dit uit te vinden. Niemand is de wereld een coming out of een label verschuldigd.

Wat valt er onder genderqueer?

Aangezien genderqueer een parapluterm is, zijn er meerdere identiteiten die onder deze paraplu kunnen vallen. Ten eerste kan transgender of non-binair hier bijvoorbeeld onder vallen. Iemand die het label genderqueer gebruikt, kan in transitie willen, of juist niet. Er kan sprake zijn van een verandering van de naam of voornaamwoorden. Verder kan iemand die het label gebruikt zich ook uiten als androgyne, zich identificeren met meerdere genders of met geen. Het kan ook zo zijn dat er sprake is van een overlap. Iemand identificeert zich dan met meerdere labels en weet niet welke het beste bij hen past. In dat geval kan er gekozen worden voor de parapluterm. Als iemand zich identificeert als genderqueer is het nooit verkeerd om te vragen hoe deze persoon aangesproken wil worden, maar doorvragen naar welk gender ze 'echt' zijn gaat dan weer een stapje te ver. Alhoewel genderqueer een parapluterm is, is het vooralsnog een valide label.

Lees ook: Genderneutraal: wat is dat?