Agender: wat is dat?

De maatschappij door Anjali

Tegenwoordig weten we dat er meer dan twee genderidentiteiten bestaan. Het is niet alleen een man of een vrouw, maar soms juist allebei, iets heel anders, of allemaal niet. Over dat laatste zullen we het in dit artikel gaan hebben: wat is agender nu precies?

Wat is het?

Agender is een genderidentiteit die zich kenmerkt door het ontbreken van een gender. Dit kan ook volledige genderloosheid zijn. De identiteit wordt ook wel genderloos, geslachtsneutraal of genderneutraal genoemd. Het valt onder de non-binaire genderidentiteit waarbij je niet vrouwelijk, mannelijk of een ander gender bent.

Iemand die deze genderidentiteit hebben, identificeert zich simpelweg als persoon, in plaats van met een gender. Deze mensen kunnen elke seksuele oriëntatie hebben.

Agender versus genderneutraal

Is er een verschil tussen agender en genderneutraal? Er zijn veel mensen die deze termen door elkaar gebruiken, waarbij ze dus ongeveer dezelfde betekenis hebben. Andere mensen zien wel een verschil: ze zeggen dat het de ervaring is om helemaal geen gender te hebben, terwijl genderneutraal betekent dat je wel een genderidentiteit hebt, maar dat deze neutraal is.

Agender versus gendervoid

Gendervoid lijkt op agender, en deze twee termen worden wel vaker door elkaar heen gebruikt. Maar ze zijn niet altijd hetzelfde, hoewel ze elkaar overlappen. Agender wordt bijvoorbeeld als bredere term gebruikt, terwijl gendervoid een specifiekere term is. Een persoon heeft het gevoel dat, zoals eerder beschreven, zij in de eerste plaats nooit een gender heeft gehad, terwijl een gendervoid persoon het gevoel kan hebben dat er een lege plaats is waar een gender zou zijn of zou moeten zijn.

Expressie en transitie

Deze mensen kunnen op uiterlijk vlak zowel vrouwelijke als mannelijk kenmerken vertonen, maar ook kenmerken van allebei of geen van beiden. Het is lastig voor deze mensen om zich niet uit te kunnen drukken op basis van de identiteit die voor hun comfortabel is.

Sommige mensen willen genderloos of genderneutraal overkomen. Zij ondergaan dan geslachtsveranderende operaties of geen biologische sekse meer te hebben. Hierbij hoort hormoontherapie: dit zorgt ervoor dat zegeen geslachtskenmerken meer vertonen.

De agender vlag

De vlag heeft de kleuren zwart, grijs, wit en groen. Op deze volgorde onder elkaar, en dan in tegenovergestelde volgorde. Het midden is dus groen, wat aan beiden de onder- als bovenkant uit loopt tot wit, vervolgens tot grijs en ten slotte tot zwart. De kleuren hebben een betekenis: zwart staat voor de afwezigheid van een gender, grijs staat voir een gedeeltelijk gender, en groen staat voor het non-binaire karaokter van dit gender. Lichtgroen is het tegenovergestelde van lavendel, een mengsel van roze en blauw, dat een mengeling symboliseert van vrouwelijk en mannelijk.