Bij dit bedrijf beslist Moeder Aarde mee

De maatschappij door Redactie Ze.nl

De Aarde in de ledenraad. Het klinkt misschien vreemd, maar dat is precies wat sociale onderneming YouBeDo heeft. De online boekwinkel, die een groot deel van zijn opbrengsten aan projecten van goede doelen doneert, heeft in aanloop naar zijn vijftienjarig bestaan zijn organisatiestructuur een nieuwe vorm gegeven. Klanten, medewerkers, investeerders en nu dus ook de Aarde, behoren vanaf van nu af aan tot de ledenraad van de coöperatie. Hiermee bepalen zij de richting van het bedrijf en nemen ze beslissingen over de dagelijkse gang van zaken.

Boeken die goed doen

Boekensite YouBeDo werd vijftien jaar geleden opgericht. Het doneert per verkocht boek tot 12% van de verkoopprijs aan projecten van goede doelen. De koper mag kiezen welk project van een goede doel hij of zij steunt. Zo is inmiddels meer dan € 550.000 gedoneerd. Het bedrijf begon ooit begon als bv, maar is inmiddels een coöperatie op basis van gedeeld eigenaarschap. De nieuwe 'rol' van de Aarde luidt een nieuwe stap in en zal de duurzame koers van de organisatie waarborgen. 

Stemrecht voor de Aarde

Die toetreding is zeker niet symbolisch. De Aarde heeft zelfs twee stemmen in de ledenraad. Omdat beslissingen alleen kunnen worden gemaakt met tweederde meerderheid, zal het knap lastig worden om de Aarde buitenspel te zetten. Henry Mentink, oprichter van de eerste professionele wereldwinkel, MyWheels en initiatiefnemer van 'de hele Aarde op de UNESCO werelderfgoedlijst', vertegenwoordigt onze planeet binnen de coöperatie. "Ik wil de Aarde graag vertegenwoordigen en neem dan de liefde mee, want dat heeft de Aarde nodig. Uit de schoot van Moeder Aarde komen we voort. Daar zorg je toch voor als zijnde ons erfgoed."

Meedoen met de juiste motivatie

Begin volgend jaar vindt de eerste ledenvergadering  van YouBeDo plaats. Naast de Aarde en YouBeDo- oprichters Michael van Loenen en Bert van Ingen, nemen ook de andere leden deel. Het mooie daarvan is dat iedere klant met de juiste motivatie lid mag worden: stuur een brief naar YouBeDo met daarin de reden waarom jij vindt dat je een waardevolle en duurzame bijdrage kunt leveren, en wie weet mag je toetreden tot de kern van het bedrijf. Maar dan moet je natuurlijk wel rekening houden met de stem van moeder Aarde.