Een derde werkende Nederlanders vindt zichzelf slimmer dan zijn of haar baas

Werk & studie door Redactie Ze.nl

Vind jij jezelf slimmer dan je baas? Dan ben je niet de enige. Maar liefst 31 procent van werkend Nederland denkt dat zij intelligenter zijn dan hun leidinggevende(n). Dit blijkt uit een onderzoek van bespaarplatform Acties.nl onder 1.119 Nederlanders in loondienst. Van alle ondervraagden zegt meer dan de helft dat zij op dit moment te weinig betaald krijgen. En je zou het bijna niet zeggen, maar vooral mannen vinden zichzelf slimmer dan hun leidinggevende. Goh! Maar liefst 35 procent van hen noemt zich intelligenter dan hun baas, tegenover slechts 24 procent van de ondervraagde vrouwen. 

Roddelen


Ondanks dat meer dan de helft van ondervraagden vindt dat zij onderbetaald worden, zegt 85 procent het goed te kunnen vinden met hun huidige baas. Vooral vrouwen houden er een goede relatie op na met hun leidinggevende (88 procent). Tegelijkertijd roddelen vrouwen veel vaker over hun leidinggevende dan mannen, 65 procent tegenover slechts 55 procent. Ook wanneer het collega’s betreft, smiespelt tweederde van de vrouwen er lustig op los. Onder mannen bedraagt dit percentage slechts 52 procent. 

Ruziemaken 


Waar meer dan de helft van de werkenden roddelt over hun leidinggevende of collega(’s), zegt 62 procent van hen zich weleens te ergeren aan het roddelgedrag van een of meerdere collega’s. Vrouwen (66 procent) storen zich vaker aan het gekonkel van collega’s dan mannen (60 procent). Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft van de mannen weleens ruziemaakt met collega’s. Mannelijke veertigers spannen met 57 procent de kroon. 

Lees ook: Zo deal je met die irritante collega