Bevallen in de lucht: deze nationaliteit krijgen vliegtuigbaby's

Mama door Annelot

Je kent de verhalen misschien wel: zwangere vrouwen die op 10 kilometer hoogte bevallen. Hoewel je bij de meeste vliegtuigmaatschappijen als zwangere vrouwen na 32 weken niet meer mee mag, worden sommige baby’s nu eenmaal te vroeg geboren. Maar welke nationaliteit krijgt zo’n vliegtuigbaby eigenlijk?

De nationaliteit van het kindje is afhankelijk van een aantal factoren. Het is niet zo dat de baby automatisch de nationaliteit krijgt van het land waar het op dat moment overvliegt. Er zijn twee verschillende systemen: het 'ius sanguinis’, waarbij de baby de nationaliteit van de ouders krijgt, of het 'ius soli’, waarbij de nationaliteit afhangt van de plaats van de geboorte. Elk land heeft zijn eigen systeem. In Nederland wordt het 'ius sanguinis'-principe gebruikt, maar in Amerika is bijvoorbeeld het 'ius soli'-principe van kracht.

De plek waar het vliegtuig boven vliegt én de nationaliteit van papa en mama zijn dus de belangrijkste factoren. Zijn de ouders Nederlands, dan mag de baby gewoon het Nederlands Staatsburgerschap aannemen. Wél kan het aanspraak maken op een tweede nationaliteit als het boven een land vliegt dat het ‘ius soli’-principe gebuikt. Vlieg je boven Amerika, dan kan de baby daar in principe ook een burger zijn.

Staatsloos

Maar een vliegtuig kan natuurlijk ook boven water vliegen. Dat maakt het nóg ingewikkelder. Als de ouders uit een land komen met ius sanguinis, is er niets aan de hand. Maar komen beide ouders uit een land met ius sol, dan kan de baby staatloos worden. Gelukkig is daar in 1961 iets op bedacht. Het verdrag tot Beperking van Staatsloosheid zorgt ervoor dat de staat waar het vliegtuig geregistreerd staat allesbepalend is. De baby krijgt dan de nationaliteit van dat land.

Lees ook: Zo vaak moet je seks hebben om zwanger te worden