Over narcisme: 4 tips hoe om te gaan met emotioneel geweld

Psyche & spiritualiteit door Charlotte

In een relatie waarin narcistisch misbruik voorkomt, is vaak ook sprake van veel verbaal en emotioneel geweld. Dit uit zich in vernederingen, respectloze opmerkingen, manipulaties enzovoorts.

Opmerkelijk genoeg willen mensen die ten prooi vallen aan dergelijk geweld vaak niet te snel opgeven. Er is vaak teveel wat op het spel staat. Dit kan liefde, financiële afhankelijkheid, maar ook kinderen zijn. Slachtoffers willen dus vaak ook leren hoe om te gaan met het verbale geweld. Vaak ook als er kinderen in het spel zijn en er dus nog geregeld contact moet zijn met de ex, speelt dit een grote rol.

Daarnaast zijn mensen die ten prooi zijn gevallen aan iemand die narcistisch is, vaak ook heel erg bezig met het willen begrijpen van het “hoe en waarom”. Hiermee bedoel ik, er wordt veel tijd gespendeerd aan zich af te vragen waarom iemand zo doet en hoe dit toch komt. En dit is dan ook typerend voor slachtoffers van narcistisch misbruik. Je leert zo afgestemd te zijn op de ander dat je niet meer bezig bent met je eigen gevoel en waarnemingen. Je bent op de ander gericht geraakt.

Hoe kun je nu enigszins het verbale geweld beperken?

Vooropgesteld; iemand die narcistisch is, kun je niet veranderen. Deze persoon zal te allen tijde zeggen dat jij dit gedrag bij hem/haar veroorzaakt en nooit aan enige vorm van zelfreflectie doen, wat dus concreet inhoudt dat jij alleen jezelf in deze zult kunnen veranderen. Althans, de manier waarop je op het verbale geweld reageert.

Hieronder 4 tips hoe om te gaan met situaties waarin verbaal geweld optreedt:

1. Het klinkt simpel, maar het werkt; stel je grens!

Stel je eigen persoonlijke grenzen waarbij je bepaald gedrag simpelweg niet aanvaardt en dwing degene die je grenzen overschrijdt om deze grenzen in acht te nemen. Wordt dit niet gedaan, hang er dan consequenties aan. Zie de narcist als het kleine kind; als het zijn zin niet krijgt, verbindt je er ook consequenties aan en geef je niet per definitie toe. Dus pas dit gedrag ook toe in je volwassen leven.

2. Herken het verschil tussen gezonde en ongezonde emoties

Hiermee bedoel ik; op het moment als je er op een nuchtere manier en met je logisch verstand naar kijkt wat voor gedrag de ander tentoon spreidt, bepaal dan voor jezelf of dit voor jou afwijkend gedrag is of niet. Hoe meer je er van een afstand en met je logisch verstand naar kunt kijken, hoe sterker je in je eigen kracht en dus ook eigen overtuigingen en normen en waarden weer komt te staan. Jij vindt dit niet oké, dus is het ook niet oké. Punt. Leer meer “zwart/wit” te denken in plaats van “misschien heeft hij/zij wel gelijk”. Dit haalt je uit je eigen kracht. Realiseer je dat hoe lastig je misschien ook doet in de ogen van de ander, het de ander NOOIT het recht geeft om je volledig onderuit te halen en kapot te maken. Zoals jij duidelijk je grenzen aangeeft aan de ander en met respect voor de ander, zo heeft de ander dit ook met jou te doen.

3. Kijk naar wat er gebeurt

Kijk naar de situatie “an sich” en aanschouw wat er gebeurt, zonder meteen in je eigen negatieve geloofsovertuigingen te schieten. Ik weet, dit is heel moeilijk, maar zodra de ander je vernedert, probeer hier niet in mee te gaan. Leer te voelen wat je zelf waard bent en hier ook voor te staan. Laat niemand je meesleuren in zijn/haar eigen tekortkomingen die uiteindelijk worden geprojecteerd op jou. Als jij in contact met de ander de absurditeit van de uitbarsting kunt zien, zal het je ook minder raken en blijf je meer in je eigen kracht en bij jezelf, zonder dat je gaat geloven wat de ander over je beweert. Je kunt het buiten je systeem houden.

4. Vermijd mensen die het blijven goedpraten 

Meng je niet met mensen die blijven goedpraten wat degene doet die verbaal geweld toepast, omring je met mensen die zien dat dit onacceptabel is. No matter what. Soms gaat de uitspraak: “Waar twee vechten, hebben twee schuld”, simpelweg niet op. Verbaal geweld is nooit gerechtvaardigd. En blijft het bestaan, kies dan voor jezelf. Dit klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar is niet onmogelijk. Hier kunnen we aan werken in coaching.

Dit artikel is geschreven door Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training. Iedere derde zondag van de maand verschijnt zij hier met een artikel op Ze.nl.

Charlotte van der Hoeven is professioneel coach en therapeut en heeft zich gespecialiseerd in narcistisch misbruik. Meer informatie hierover kun je vinden op haar website www.narcismevrij.nl of op de Facebook-pagina van Narcismevrij.nl.