Vrouwen willen goede sfeer op werk

Werk & studie door Redactie Ze.nl

Werkwaarden geven aan wat mensen belangrijk vinden in hun werk, wat maakt dat ze zich wel of niet thuis voelen in een organisatie en door welke aspecten van het werk ze gestimuleerd en gemotiveerd worden.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat vrouwen en mannen wel degelijk dezelfde punten via hun werk nastreven. Als er een rangorde gemaakt zou worden van wat mannen en vrouwen belangrijk vinden in hun werk, dan is er veel overlap. Zo vinden beide groepen het belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te hebben en kwaliteit te kunnen leveren. Ook vinden ze het belangrijk om uitdagend, stimulerend en afwisselend werk te kunnen verrichten. Daarnaast hechten ze veel waarde aan een rechtvaardige leidinggevende. Met betrekking tot de sociale sfeer op het werk, vinden beide groepen het belangrijk dat er een goede sfeer heerst waarbij men gelijkwaardig met elkaar omgaat.

Naast deze overeenkomsten is het opvallend dat vrouwen hoger scoren op een groot aantal punten en hierdoor een groter belang hechten aan bepaalde werkgerelateerde aspecten. Zo vinden vrouwen goede sfeer op het werk en een rechtvaardige leidinggevende belangrijker dan mannen. Ook hechten zij meer waarde aan het kunnen doen van afwisselend werk. Het van functie kunnen veranderen binnen de organisatie en energie uit je werk kunnen halen wordt door vrouwen hoger gewaardeerd dan door mannen. Tot slot vinden vrouwen het belangrijker om vertrouwen te kunnen hebben in het management en moeten communicatiekanalen open, duidelijk en direct zijn.

Wat vind jij het belangrijkst in je werk?

Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met het Powerhouse Competing for Talent van de Nyenrode Business Universiteit.