Familie van M.J. reageert

Celebs door Redactie Ze.nl

Dit is wat zij zeggen:

"In één van de donkerste momenten van ons leven vinden we het moeilijk toepasselijke woorden te vinden voor deze tragedie. Onze geliefde zoon, broer en vader van drie kinderen is zo onverwacht heengegaan, op zo'n tragische manier en veel te snel. Het laat ons, zijn familie, sprakeloos en aangetast, tot een situatie waar communicatie met de buitenwereld op sommige momenten onmogelijk lijkt.

We missen Michael verschrikkelijk, onze pijn kan niet beschreven worden met woorden. Maar Michael zou niet willen dat wij nu zouden opgeven. Dus wij willen alle mensen die hem altijd hebben gesteund en zijn trouwe fans wereldwijd die veel van Michael gehouden hebben bedanken. Wanhoop niet, want Michael zal in ieder van jullie doorleven. Ga door met het verspreiden van zijn boodschap, omdat dat is wat hij zou willen dat jullie deden. Doe dit, en zijn legende zal altijd voortbestaan."