Esmée back op YouTube!

Celebs door Redactie Ze.nl

Via haar weblog heeft zij laten weten dat haar account weer in de lucht is en dat zij daar onzettend blij mee is. "Helaas ben ik alle video's kwijt die mensen als favoriet hadden geplaatst op hun YouTube-account," vertelt Esmée. Kom op Esmée, wees blij dat al je fans weer kunnen genieten van al je filmpjes! Als ze echt fan van je zijn, zoeken ze je heus wel weer op en voegen je weer toe als favoriet.

De jonge zangeres werd door Justin Timberlake via haar YouTube-filmpjes ontdekt. Sindsdien gaat het super goed met haar zangcarrière en mag ze met de grootste artiesten uit Amerika samenwerken. Stiekem zijn wij wel erg jaloers dat zij mag samenwerken met Justin! Misschien moeten wij ook een zangcarrière beginnen via YouTube...