Dood Jett had niet gehoeven?

Celebs door Redactie Ze.nl
John is aanhanger van het Scientology-geloof en dit geloof erkent geen autisme (waarvan wordt gefluisterd dat Jett dat zou hebben gehad). Het niet erkennen van de ziekte en het niet innemen van de juiste medicijnen zou de oorzaak zijn geweest van de dood van Jett.

Het team van John beweert echter dat Jett leed aan toevallen en dat hij daar wel de juiste medicijnen voor zou hebben gekregen. Deze sloegen alleen niet aan. "Daardoor heeft John ervoor gekozen de behandeling te stoppen. Er is Jett nooit enige behandeling ontzegd wegens wat voor geloofsovertuiging dan ook."

John bedankt iedereen nog voor de condoleances: ''We hebben veel condoleanceberichten van over de hele wereld ontvangen en willen iedereen bedanken voor de gebeden en de steun. Het heeft veel voor ons betekend.''