Van thee drinken ga je dood

Lifestyle door Redactie Ze.nl

Ik had beter kunnen overstappen op een paar flinke mokken Dark Roasted Coffee!

Zo doen er wel vaker bizarre verhalen de ronde die achteraf klinkklare nonsens blijken te zijn. Toch zijn veel mensen behoorlijk goedgelovig; vooral als het om slecht nieuws gaat of fabels over gezondheid en uiterlijke verzorging. Met gemak nemen we aan dat deodorant kankerverwekkend is en we rennen paniekerig in een polonaise naar de drogist om onze zonneproducten te retourneren omdat bepaalde zonnefilters erg slecht zouden zijn. Ook al staan er tien onderzoeken tegenover die aantonen dat dit niet waar is, of op zijn minst flink is aangedikt, we zijn niet te vermurwen.

Zo denkt men ook al generaties lang ten onrechte dat je niet zonder jas of met natte haren naar buiten mag, dat je vooral niet met blote voeten op de vloer moet lopen, dat je moet oppassen voor tocht, want 'anders word je ziek', dat een blaasontsteking wordt veroorzaakt door een koude grond en ook dat je pukkels krijgt na het verorberen van chocola. Dat pukkels opduiken door hormoonschommelingen, bijvoorbeeld tijdens je menstruatie of zwangerschap, en dat je dikwijls juist in díe periode trek hebt in zoete dingen, daar wordt niet bij stilgestaan. Het is maar goed dat niet iedereen alles maar meningloos als waarheid beschouwt, anders zouden we met zijn allen nog altijd denken dat we met ons bootje acuut van de aarde afdonderen als we te ver de zee opvaren en dat Sinterklaas ons niet lief vindt.

Totdat het verontrustende nieuws ons niet zo goed uitkomt; dan gebeurt er iets wonderlijks, namelijk het tegenovergestelde: we transformeren onszelf van hypochonder naar blinde kip. Met name als we ergens aan verknocht zijn. Dan negeren we subiet het roken-is-dodelijk-etiket, en bekijken dit soort wetenswaardigheden het liefst van de zonnige kant. We kijken liever naar die ene opa die al sinds mensenheugenis twee pakjes per dag rookt en toch maar liefst 93 jaar is geworden. Dan kijken we niet naar die vrouw van 45 die aan longkanker stierf of naar de baby die door een te laag geboortegewicht heen is gegaan door een rokende moeder. Is dát wat ze nou bedoelen met 'positief denken', of is dat simpelweg de waarheid niet onder ogen willen zien?

Trouwens, hoe (on)gezond is thee drinken eigenlijk? Hoe dan ook, er is in elk geval één ding dat honderd procent zeker is: iedereen die thee drinkt gaat ooit een keer dood.