Einstein voor Dummies

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Deze 'Einstein voor Dummies' is geschreven door Carlos l. Calle, een wetenschappelijk onderzoeker bij het NASA Kennedy Space Center èn oprichter/directeur van het Elektrostatische en Oppervlaktefysica Laboratorium van de NASA. Hij heeft dus veel ervaring met de theorieën van Einstein. In een vijftal hoofdstukken probeert Calle het genie Albert Einstein aan de leek uit te leggen.

Deel 1: Een genie ontwaakt

In dit eerste gedeelte maak je kennis met Einstein en wordt zijn werk beschreven en waarom het zo belangrijk was. Ook wordt hierin zijn jeugd omschreven, van zijn geboorte in 1879 in Ulm, in Duitsland tot aan zijn afstuderen van de universiteit. Leuke anekdote: toen hij 4 of 5 jaar oud was, en ziek thuis lag, kreeg hij van zijn vader een kompas om hem op te vrolijken. Hij was gebiologeerd door het gedrag van de kompasnaald en door zijn fascinatie voor dit instrument besloot hij toen, om zijn leven aan het onderzoeken en verklaren van de natuurverschijnselen te wijden. Dit deel eindigt met zijn wonderjaar 1905, waarin hij vijf zeer belangrijke natuurwetenschappelijke artikelen schreef.

Deel 2: Een stevige basis: Wat Einstein op school leerde

Deel twee gaat over de ontwikkeling van de fysica, toen het nog geen fysica genoemd werd. Het is een overzicht van hetgeen Einstein van zijn professoren leerde, o.a. ook over de wetenschappers Galileo Galilei, James Clerck Maxwell en Isaac Newton. Hun theorieën staan aan de voet van haast al Einsteins uitvindingen! Verder beslaat dit hoofdstuk onderwerpen als het universum, tijd, licht en verder alles wat Einstein fascineerde.

Deel 3: De speciale relativiteitstheorie

Dit deel gaat dus over Einsteins belangrijkste en bekendste theorie: de speciale relativiteitstheorie, een waar meesterwerk. Aan de hand van diverse voorbeelden wordt de theorie dusdanig uitgelegd dat iedereen met interesse voor de natuurkunde het moet kunnen begrijpen. Maar voor natuurkundige leken, ookwel Dummies genoemd, blijft het moeilijke stof.

Afbeelding verwijderd door redactie

Deel 4: De algemene relativiteitstheorie

De algemene relativiteitstheorie breidt de speciale relativiteitstheorie uit door ook de zwaartekracht aan de theorie toe te voegen. In dit deel wordt uitgelegd hoe deze theorie ons een andere kijk heeft gegeven op het universum. Zwarte gaten en tunnels naar een ander universum worden ook besproken. Echter, het blijft een theorie, dus we weten tot op de dag van vandaag niet of Einstein gelijk heeft gehad in deze.

Deel 5: Het kwantum en het universum

De kwantumtheorie begon ook in Einsteins wonderjaar 1905 met zijn artikel over het foto-elektrisch effect. Hiermee ontketende Einstein een tweede revolutie in de natuurkunde. In dit deel wordt uitgelegd waarom het een revolutie was en hoe het onze kijk op de werkelijkheid veranderde. Dit deel beslaat verder van alles over het universum en hoe Einstein dit bekeek.

Deel 6: Het deel van de tientallen

Zoals in elke "... voor Dummies"-boek draait het in dit laatste deel om de tientallen. Hierin komen aan de orde: 'Tien inzichten in Einsteins kijk op religie en filosifie' en 'Tien vrouwen die Einstein beïnvloedden'.

Tegenwoordig is de naam Einstein synoniem voor grote intelligentie, maar het schrikt ook veel mensen af, wellicht ook om deze Dummies te lezen. Men denkt dan meteen aan onbegrijpelijke natuurkunde, wetenschappelijke taal en moeilijke, haast niet uit te leggen theorieën, maar dit boek is op zich zeer goed te doen. Aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven worden de theorieën helder en duidelijk uitgelegd, alhoewel je sommige hoofdstukken wel even twee keer lezen moet om ze te begrijpen.

En tot slot: Wist je dat...

* hij helemaal geen leerproblemen had?
* zijn befaamde formule E=mc2 heeft geleid tot de ontwikkeling van de atoombom door anderen?
* hij verder niet bij de ontwikkeling ervan betrokken was?
* hij echter wel president Roosevelt per brief ervoor waarschuwde?
* hij zijn geld van de Nobelprijs doneerde aan zijn ex-vrouw en kinderen?
* Einstein staatsburger was van 3 landen?
* deze zijn: Duitser van geboorte, Zwitsers staatsburger vanaf 1901 en Amerikaan vanaf 1940?
* ter zijner ere er een eenheid in de fotochemie naar hem is genoemd, de Einstein?
* het chemisch element einsteinium ook naar hem is vernoemd?
* hem in 1952 gevraagd was president van Israël te worden?

Afbeelding verwijderd door redactie

Auteur: Carlos Calle
ISBN: 9043011770
Uitgeverij: Pearson
364 pagina's