Criminal Minds

Vrije tijd door Ze.nl

Het team, dat onder leiding staat van gedragsdeskundige Jason Gideon, bestaat uit zeven knappe koppen, ieder met hun eigen specialiteit. Gezamenlijk maken zij in iedere zaak een daderprofiel en proberen op deze manier een steentje bij te dragen bij het oppakken van moordenaars en verkrachters. Wat de betrokkenheid als kijker extra groot maakt, is het feit dat ieder personage soms de hoofdrol vertolkt en je zicht krijgt op de mens áchter de FBI-agent.

Criminal Minds onderscheidt zich van andere soortgelijke series, omdat zij niet uitgaan van de misdaad, maar van de dáder. Men probeert in het brein van de dader te kruipen, zijn gedrag in kaart te brengen en te voorspellen. Een bijzonder verfrissende invalshoek. De meeste zaken in de serie zijn op waarheid gebaseerd. Soms wordt het script echter aangepast, omdat de waarheid eenvoudigweg te gruwelijk is. Origineel is ook het feit dat de computerdeskundige die het team van profilers versterkt, nu eens geen mán maar een vrouw is. Iedere aflevering bevat ook een citaat van een bekende dichter of schrijver, dat slaat op de gebeurtenissen uit die aflevering.

Tirannen en moordenaars zijn altijd geweest. Een tijd lang leken ze onoverwinnelijk, maar uiteindelijk vallen ze altijd. (Ghandi)

7.jpg 11.jpg 1243_fullimage_CAST_365x243.jpg 2.jpg 16.jpg


Hoofdrolspeler Mandy Patinkin (die we eerder zagen als Dr. Jeffrey Geiger uit Chicago Hope) is in Criminal Minds geweldig in zijn rol als gedreven gedragsdeskundige. Helaas zullen we in de toekomst niet meer van zijn aanwezigheid in de serie kunnen genieten: hij stapte vlak voor de opnamen van het derde seizoen plotseling op vanwege 'creatieve meningsverschillen'. De rol van Jason Gideon is inmiddels overgenomen door Joe Mantegna. Geen makkelijke opgave lijkt me. Want eerlijk is eerlijk, ondanks het goede acteerwerk van de rest van de cast, maakte naar mijn bescheiden mening, Mandy Patinkin de serie tot wat hij is.

Bonus:
• Profilers, Profiled
• Fysieke bewijzen
• Gedragswetenschap: Criminal Minds in de realiteit
• Dit is Kirsten Vangsness
• Bloopers
• Deleted Scenes
• Gesproken toelichting (enkele afleveringen)

Criminal Minds - Seizoen 2<br>A.J. Cook
Criminal Minds - Seizoen 2
A.J. Cook

Speelduur: 960 minuten (6 disc)
Uitgegeven door: Buena Vista
Leeftijd: 12 jaar
Adviesprijs: ¤ 50,-
EAN: 8717418151560