Paranormaal is heel normaal

Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van mensen maken ons duidelijk dat er meer is dan we tot nu toe hebben aangenomen. Steeds meer mensen gaan zelf op onderzoek, omdat ze geen genoegen meer nemen met dat wat lijkt te zijn. Ze voelen dat er meer mogelijk is, dat er meer is dan deze wereld. Veel vragen zijn er over wie we zijn, waar we vandaan komen en waarom we hier zijn. Die vragen zijn altijd al gesteld, maar de laatste jaren is er een flink groeiend aantal mensen, dat zich hiermee bezighoudt. Steeds meer boeken worden er geschreven over het paranormale. Het thema is nu ook populair in films en tv series, zoals Charmed, Medium en Gostwhisperer. Mediums, zoals Derek Ogilivie en Char krijgen zelfs hun eigen tv show en het tv programma Het Zesde Zintuig trekt vele kijkers. Mediums schieten als paddenstoelen uit de grond en doen goede zaken op paranormale beurzen. Zelfs de wetenschap richt zich met nieuwe studies op dit fenomeen. Kwantumfysica is daar één van en ook parapsychologie wordt steeds meer serieus genomen.

Parapsychologie is een onderdeel van psychologie en doet onderzoek naar de mogelijke geestelijke krachten van de mens. Parapsychologie is lange tijd niet erkend als wetenschap en gaat nog steeds gebukt onder de afwijzing van vele wetenschappers. Dit komt vooral, doordat de onderzoeken die parapsychologen doen vaak niet geheel volgens de normen van wetenschappelijk onderzoek gedaan kunnen worden. Deze normen vragen om harde eisen en bewijzen, maar omdat je hier te maken hebt met onzichtbare krachten, is het moeilijk om daaraan te voldoen. Hieruit zou je kunnen concluderen, dat de wetenschap tekortschiet en dat het nodig is om nieuwe normen toe te voegen aan de bestaande normen.

Onverklaarbare waarnemingen

Paranormaal gaat om buitenzintuiglijk waarnemen: het energetisch waarnemen van bijvoorbeeld geesten, aura's en andere onverklaarbare zaken. Iedereen heeft buitenzintuiglijke waarnemingen, maar niet iedereen herkent ze als zodanig. De waarnemingen kunnen op verschillende manieren worden gedaan: helderzien, helderhoren, heldervoelen, helderweten en helderruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het programma Het Zesde Zintuig, dan zie je dat ieder medium weer een andere manier heeft om waar te nemen: de één ziet geesten, de ander hoort ze en weer een ander gebruikt zijn of haar gevoel. Dit zijn allerlei vormen van paranormale vermogens, die bij ieder mens aanwezig zijn en ontwikkeld kunnen worden. We zijn het echter niet gewend om ze bewust te gebruiken, want zo worden we niet opgevoed. Paranormaal wordt snel gezien als eng, want veel mensen willen niet weten dat er meer is tussen hemel en aarde. Toch merk je nu dat er meer mensen nieuwsgierig worden en dat er meer over gepraat wordt. Paranormaal begint normaler te worden.

Alles is energie

Door het ontwikkelen van je paranormale vermogens, kun je een betere grip krijgen op jezelf en je interactie met jouw omgeving. Daarvoor is het wel nodig dat je de aarde, het universum en onszelf niet alleen ziet als fysieke realiteiten, maar ook als energetische. De wetenschap, vooral kwantumfysica, heeft aangetoond dat wij en alles om ons heen bestaan uit energie: kleine beweegbare en onzichtbare deeltjes. Wij zijn energetische wezens en omdat te begrijpen, zul je het zesde zintuig moeten toepassen om de wisselwerking van de energie tussen mensen en hun omgeving te kunnen ervaren. Deze energieën hebben een grote invloed op ons gedrag en op ons denken. Een invloed, die vaak wordt onderschat. Daardoor kunnen er slechte beslissingen genomen worden, waarbij we ons meer laten leiden door materie en ratio dan door intuïtie. Hoe vaak hoor je wel niet: had ik maar naar mijn gevoel geluisterd.

Toepassen van paranormale vermogens

Er zijn meerdere manieren om je paranormale vermogens te ontwikkelen en toe te passen, maar hoe kom je er achter waar jouw talent ligt? Ben je helderwetend of helderziend, hoe kun je leren beter op je intuïtie te vertrouwen? Er zijn vele boeken en ook workshops op dit gebied en als je jouw intentie uitzet, dan komt het juiste op jouw pad. Mocht je in de leer gaan bij iemand, let dan wel op dat je niet zomaar alles aanneemt. Onderzoek of het ook voor jou werkt en probeer die persoon niet op een voetstuk te zetten. Mensen zien vaak op tegen mediums of andere spiritueel gevorderden en dat maakt ze kwetsbaar. We zijn allemaal gelijke zielen en de één heeft nu eenmaal meer gewerkt met paranormale vermogens dan de ander. Vertrouw op je eigen kunnen en weten. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van jouw vermogens. Houdt een dagboek bij van je ervaringen en laat je niet meeslepen door verhalen van negatieve geesten en invloeden, want dan geef je dat energie en maak je het realiteit. Blijf goed gegrond met alles wat je doet en je zult zien dat er prachtige ervaringen komen.

Paranormale Oefeningen

Als je niet kunt wachten, dan zijn hier een aantal oefeningen om mee te beginnen:

Duo Oefening: De één neemt iets in gedachten: een vrucht, een kledingstuk, een kleur of getal. Vervolgens stuur je dit beeld in gedachten naar de ander en die moet proberen dit te ontvangen. De ontvanger schrijft de indrukken op die hij of zij krijgt en probeert het te raden. Wissel af met elkaar en probeer steeds iets nieuws.

Individuele Oefening: Deze oefening duurt 15 minuten: leg een schrijfblok neer en houdt een pen lichtjes vast in je hand. Ontspan je geest en zeg: Ik wil graag meer informatie over (bedenk een onderwerp). Wacht dan eerst rustig af. Laat je hand gaan en begin te schrijven wat er in je opkomt, probeer niets te analyseren, gewoon opschrijven hoe gek het ook mag zijn. Houd de focus op wat je wilt weten en probeer niet meteen te lezen, pas als je klaar bent. Dan kijk je of het geschrevene betrekking heeft op je vraag.

Veel succes!