Bewust Gezond

Twee recente berichten in het nieuws geven goed aan hoe er misbruik wordt gemaakt van de onwetendheid van vele mensen ten aanzien van hun gezondheid.

In de Telegraaf van 31 augustus 2009 staat:

Ziektes aangepraat via tv-programma's

"Hypeziektes bedreigen de gezondheidszorg in Nederland. Pillenfabrikanten kloppen via allerlei slimme marketingtrucs, met behulp van tv-spotjes, onschuldige kwaaltjes op tot serieuze aandoeningen en bestoken intussen de huisartsen met reclame voor geneesmiddelen tegen de ziekte. Grote kans dat de arts het desbetreffende recept uitschrijft voor de patiënt, waarmee het commerciële doel voor de farmaceutische industrie bereikt is. " Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek van Tros Radar, die op 31 augustus j.l. hun uitzending daaraan hebben besteed (Voor het zien van de uitzending, zie de link onderaan).

Een ander bericht hoorde ik in in het NOS nieuws van 31 augustus 2009:

Te vaak ongeoorloofde reclame op medische sites

"Websites over ziektes en medicijnen maken vaak reclame voor een specifiek geneesmiddel, terwijl dat verboden is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In Nederland mag geen reclame worden gemaakt voor medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Van de 41 onderzochte gezondheidswebsites overtreden 27 sites de regels. Vaak zit er een farmaceutisch bedrijf achter." (voor de rest van het artikel zie link onderaan).

Berichtgeving Mexicaanse Griep

En dan is er uiteraard nog de heftige berichtgeving over de Mexicaanse griep, die voor veel beroering zorgt onder de mensen. Mensen die bij ieder hoestje meteen naar de dokter rennen, of met mondmaskers in het vliegtuig zitten, omdat ze bang zijn voor besmetting. Niemand blijkt er echter het fijne van te weten en de meeste reacties zijn gebaseerd op onwetendheid en angst. Uiteraard vaart de farmaceutische industrie hier weer wel bij en komen ze als de 'redder in nood' met een vaccin, dat alle zorgen zal laten verdwijnen! Gelukkig maar, dan kunnen we ons weer met rotzooi laten inspuiten en maar hopen dat we geen Mexicaanse griep krijgen. Alleen dat blijkt niet gegarandeerd te kunnen worden en dan hebben we het nog niet eens over alle bijwerkingen van de vaccinatie.

Onwetendheid

Gezondheid en bewustheid hebben veel met elkaar te maken. Wie zich bewust is van zijn of haar lichaam en geest en weet wat nodig is om deze gezond te houden, staat aan het roer van zijn of haar gezondheid. Als je het over laat aan het lot of in de meeste gevallen aan de arts, specialist of andere experts op gebied van gezondheid, dan zul je als een speelbal zijn die ronddraait in de armen van anderen. Dat de farmaceutische industrie hier handig ge(mis)bruik van maakt, heeft te maken met het feit dat wij niet goed geïnformeerd zijn en vaak veel als waarheid aannemen. Natuurlijk mogen de farmaceuten ook de hand in eigen boezem steken, want zolang geld de grote motivator is en niet de gezondheid van mensen, zullen ze zichzelf ook niet in de spiegel kunnen bekijken. Integriteit is de belangrijkste vereiste bij dienstverlening in de gezondheidsindustrie, althans dat zou het moreel gezien moeten zijn.


Kritische berichtgeving

We gaan daar wel weer naartoe en dat is goed nieuws. De berichtgeving in de media wordt steeds kritischer richting alles wat ruikt naar oneerlijkheid en niet integer bezig zijn. Bankdirecteuren die op hun vingers getikt worden voor hun verspilling van geld. Ministers met inkomen uit bijbanen die boven de zogenaamde Balkende grens uitkomen worden aangepakt. We zitten toch duidelijk in een tijd van bezinning en de grens van het oneindig nutteloos tijd en geld verspillen lijkt bereikt te zijn. Dit is ook te merken in de gezondheidssector en met name in de houding naar de farmaceutische industrie toe. Mensen gaan nu veel meer zelf nadenken en nemen niet zomaar klakkeloos meer aan dat ze een bepaalde vaccinatie nodig hebben. Tegenonderzoeken van onafhankelijke wetenschappers blijken de informatie die farmaceutische bedrijven geven over de werking van hun medicijnen tegen te spreken. Kritische artikelen en boeken vullen de markt om mensen en vooral ook overheden te waarschuwen. Dat laatste is zeer belangrijk, omdat zij uiteindelijk de wetgeving bepalen omtrent medicijnen, gezondheid en meer. Het is niet alleen onwetendheid bij de gemiddelde mens die ons speelbal maakt, maar zeer zeker ook de gebrek aan juiste kennis bij de overheid. In de meeste gevallen lijken zij zwaar te leunen op de informatie van farmaceutische bedrijven en hebben ze misschien nog een ouderwetse en beperkte visie op gezondheid en genezing.

Alternatieve Geneeswijze

Een ouderwetse visie is bijvoorbeeld dat ziekte of een kwaal puur en alleen fysiek is: je geeft een pil en het is weer opgelost. Het feit dat we ook nog emoties hebben, gevoel en een geest, lijkt volgens de visie van reguliere geneeskunde geen invloed te hebben op het doen ontstaan van een ziekte. Het is misschien wat kort door de bocht, maar in het algemeen komt het daar toch vaak nog op neer. Op het woordje 'alternatief' zit een negatieve lading, helaas regelmatig gevoed door berichtgeving in de media. Toch blijkt uit praktijkverhalen, dat bepaalde alternatieve behandelingen goede resultaten halen, daar waar de reguliere sector het vaak opgeeft. Helaas is niet elk succes, ook te herhalen bij andere gevallen, want tenslotte zijn we allemaal uniek en hebben we ieder een eigen handleiding.

Echter voor de basisvisie van bijvoorbeeld de homeopathische geneeswijze, is heel wat te zeggen. Zij bekijken de mens en zijn of haar ziekte vanuit allerlei invalshoeken: van voeding tot aan emotioneel trauma, van levenswijze tot aan levensfilosofie. Die informatie is vaak vitaal om ziekteklachten te kunnen behandelen. Daarnaast werken ze ook preventief: ze geven advies over gezonde voeding, vitamines en mineralen die je nodig hebt en over beweging en hoe je meer rust in je geest kunt brengen. Dat noem ik nog eens bewust bezig zijn met gezondheid. Je hoeft het hier niet mee eens te zijn, maar wees in ieder geval beter bewust van wat jou gezond houdt en probeer ernaar te leven. Dan hebben we straks ook minder farmaceutische bedrijven nodig en zelfs minder ziekenhuizen.

Telegraaf artikel
Tros Radar Uitzending
Petitie Consumentenbond