40% van de Nederlanders voelt zich eenzaam

Psyche & spiritualiteit door Karin
Met al die Facebook-kiekjes die je om de oren vliegen van gelukkige gezinnetjes en feestende singles, lijkt het alsof iedereen zich om je heen prima vermaakt. Toch geeft 40% van de Nederlanders aan zich eenzaam te voelen.
 
Ook geeft eenderde van de geënquêteerden boven de 18 jaar aan zich enigszins eenzaam te voelen en bijna een op de tien zegt zich zeer eenzaam te voelen. Dit blijkt uit onderzoek door verschillende instanties onder 370.000 mensen ouder dan 18 jaar, aldus HLN.be.
 
Zijn al die gezellige Facebook-kiekjes dan toch een beetje ‘kijk het eens goed met me gaan’-taferelen terwijl dit niet zo is? Of komt de eenzaamheid júist doordat het lijkt alsof iedereen zich beter vermaakt en meer vrienden heeft dan jij?
 

Verschillende factoren
Hoe eenzaam men zich voelt blijkt afhankelijk te zijn van verschillende factoren als leeftijd, gezondheidstoestand en economische zekerheid. Zo zegt 65% van de mensen die 90 jaar of ouder zijn, zich eenzaam te voelen, waarvan 17% erg eenzaam. 
 
Ook blijkt uit het onderzoek dat 62% van de mensen met een beperking zich alleen voelt, terwijl dit ’maar’ 35% is bij degenen zonder beperking. Ook geven mensen die zich niet gezond voelen vaker aan dat zij zich eenzaam voelen (60%) dan mensen die zich gezond voelen (32%).
 
Daarbij is een scheiding of het overlijden van een echtgeno(o)t(e) niet bevorderlijk - logisch natuurlijk - voor je gelukstoestand. Van de gescheiden mensen of mensen die weduwe/weduwnaar zijn, biecht 58% op zich eenzaam te voelen, tegenover 33% van de gehuwden/samenwonenden en 45% van de alleenstaanden.
 
Laten we het taboe doorbreken: voel jij je vaak eenzaam?