10 x de gekste Friese uitspraken

Vrije tijd door Laura

Friesland heeft een eigen taal die - hoewel het op het Nederlands lijkt - vaak koeterwaals is voor niet-Friezen. 'Oatmoan' ken je dankzij Piet Paulusma vast wel, maar wat zou 'de poes van de buurvrouw is uitgenaaid' betekenen? Dit zijn de meest bijzondere Friese uitspraken.

1. 'As hy syn holle op it kessen leit, slept syn kont al'

Friese zeggen dit vaak tegen mensen die snel in slaap vallen. Hij slaapt al wanneer zijn hoofd het kussen raakt.

2. 'Tútsje'

Krijg ik nog een tútsje voordat je vertrekt. Yes, een tútsje is het Friese woord voor zoen. 

3. 'De poes van de buurvrouw is uitgenaaid'

Rustig, rustig. Het gaat hier niet om een buurvrouw met een libidodip. De nuchtere Friezen hebben het niet over de flamoes van de buuf maar over haar kat. Die is namelijk ontsnapt.​

4. 'Dêr bin ik hikke en tein'

Dit zeg je als je ergens geboren en getogen bent.

5. 'In bytsje bryk is in minske lyk.'

De Friezen zijn een wijs volkje. Deze uitspraak betekent namelijk: niemand is perfect. 

6. 'Dêr haw ik gjin ferlet fan'

Dit zeg je als je ergens eigenlijk geen zin heb.

7. 'Suver nuver'

Niet-Friezen vinden deze uitspraken 'suver nuver': heel raar.

8. 'Heb je de slaap al uit?'

Wat betekent dit nou weer? Dat je bent uitgeslapen of dat je wilt uitslapen... Je zegt dit als je benieuwd bent of iemand al wakker is.

9. 'Foare de kofje net eamelie'

Deze zin betekent dat je voor koffie niet moet zeuren. Kijk, dat is waar.

10. 'Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries'

Dit betekent: boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries.

Lees ook: Typische Nederlandse uitspraken die jij ook gebruikt