Anorexia voor beginners

Media door Micky

De moeder van Sophie, Annemarie Klee, had nooit gedacht dat haar dochter anorexia zou krijgen. Haar dochter kwam er gelukkig bovenop, maar dat ging niet zomaar. Samen met Sophie (nu 19 jaar) heeft ze het boek Anorexia voor beginners geschreven. Waarom? Er zijn genoeg boeken geschreven vanuit de belevingswereld van de patiënt, maar nooit eerder ging het over wat een eetstoornis met de directe omgeving doet.

Het verhaal
Sophie was 15 jaar toen ze samen met haar zusje een afvalrace begon. Haar zusje stopte na twee weken, Sophie ging door en de situatie liep uit de hand. Na vier maanden was ze op. Ze had geen energie meer, werd niet meer ongesteld en haar haar viel uit. Via een biologielerares kwam Annemarie erachter dat Sophie een eetprobleem had. Dat de anorexia veel dieper bij Sophie zat, had niemand op dat moment door.

Sophie liet niets los en ondanks de zorgen van Annemarie, dacht ze dat het allemaal wel meeviel. Annemarie dacht altijd dat anorecten eruit zagen als skeletten en Sophie kon haar verloren kilo's juist goed verbergen. De openheid van Sophie en het feit dat ze haar moeder vroeg om hulp, leek voor Annemarie voldoende om samen te herstellen. Andere hulp leek dus niet nodig. Al gauw ontdekte Annemarie dat de anorexia van Sophie ook haar andere drie kinderen beïnvloedde. Het gezin kwam onder zware druk te staan. Daarnaast was er helemaal geen samen, Sophie leefde alleen in haar eigen wereld, samen met haar anorexia. Na een periode vol onmacht, schuld, manipulatie en boosheid kwam ze erachter dat het herstel van Sophie ook gericht moest zijn op het gezin. Daarnaast moest er hulp gezocht worden, want de hele situatie verslechterde door het destructieve gedrag van Sophie.

Sophie werd opgenomen in en particuliere verslavingskliniek. Maar de grootste problemen? Annemarie werd met haar gezin buiten het herstel van Sophie gesloten en Sophie kon haar verslavingsgedrag gewoon voortzetten. Na 70 dagen in de kliniek was er niets veranderd en toen Annemarie dat door had, wist ze precies wat ze moest doen. Grenzen stellen. Sophie was thuis pas weer welkom als ze met haar verslaving wilde stoppen en ging vechten om beter te worden. Voor Sophie was deze keuze ook haar keerpunt en ze maakte haar eerste stap naar volledig herstel.

En?
Dit boek doorbreekt de taboes rond eetstoornissen, laat zien waarin de hulpverlening tekortschiet en kan daarnaast ouders helpen die in dezelfde situatie zitten als waarin Annemarie en Sophie zaten. Anorexia voor beginners is dus een heel duidelijk en open verhaal over anorexia. Wat ik lees en hoor is dat mensen met een eetstoornis vaak niet weten wat ze voelen en moeten doen, laat staan de ouders. Dit boek vertelt over al deze gevoelens met de bijbehorende gevolgen. De manier waarop Annemarie schrijft over haar 'fouten' als ouder in het herstel van Sophie zijn hard, maar eerlijk en waar. Juist omdat de kans groot is dat andere ouders dezelfde fouten maken als Annemarie, is dit boek een echt begin van het herstel van je kind. Het verhaal brengt heel duidelijk naar voren dat de ziekte serieus genomen moet worden, ook al is het kind niet graatmager. De mooiste boodschap uit het boek is dat Annemarie en Sophie van mening zijn dat anorecten volledig kunnen genezen. Daar hoort goede hulpverlening en nazorg bij, maar wat tot op heden is beweerd -dat je nooit helemaal geneest van anorexia- wordt hier met goede argumenten neergehaald.

Het boek is door Annemarie en Sophie samen geschreven en dan met name vanuit het oogpunt van de ouder. In het boek lees je het verslag naar herstel van Sophie door de ogen van Annemarie, met stukken van Sophie er tussendoor. In combinatie met de tekeningen maakt deze manier van vertellen het verhaal beeldend en voelbaar. Het boek eindigt met een nawoord deel I en deel II. Hier legt Annemarie bepaalde zaken uit, dingen die zij belangrijk vindt nu zij samen met Sophie een manier heeft gevonden om anorexia te overwinnen.

Anorexia voor beginners is bedoeld voor ouders die kinderen hebben met een eetstoornis en ook voor de patiënten zelf. Er wordt steeds meer duidelijk over anorexia, maar de juiste behandeling en de nazorg blijft een heikel punt. "Zolang je er niet direct mee te maken hebt, blijft het een vaag begrijp." Maar Anorexia voor beginners maakt het duidelijk.

Annemarie Klee is een Hyve gestart voor ouders die ook een zoon of dochter hebben met een eetstoornis. Het dient als platform waar ouders o.a. ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast zit Annemarie Klee ook op Twitter en is meer informatie terug te vinden op de website: www.anorexiavoorbeginners.nl.

Anorexia voor beginners
Annemarie Klee en Sophie Kubatz 
ISBN: 909024848X
Prijs: 14,95 euro
Uitgeverij: Annemarie Klee