Ze.nl zoekt speeltjes-testpanel!

Intiem door Redactie Ze.nl

Sommige vrouwen zijn op het gebied van seksualiteit erg open en bekwaam, anderen hebben nauwelijks ervaring wanneer het de erotische lifestyle aangaat. Ongeacht onze behoeften en ervaring willen we in ieder geval respectvol benaderd worden wanneer we ons oriënteren op wereld van sensualiteit.

yayayes! is een professionele e-shop met producten die daar zowel qua assortiment, uitstraling en service op aansluit. Geen vrouwonvriendelijke speeltjes in goedkope verpakkingen, maar stijlvolle, kwalitatief hoogwaardige producten in een nette verpakking die beloften waarmaken. Door een deskundige voorselectie hoeven vrouwen niet meer na te denken over wat nu echt goede speeltjes zijn. Dat heeft yayayes! al voor jullie gedaan!

yayayes! heeft tot doel het taboe op intimiteit en (zelf)bevrediging weg te nemen. Want misschien lijkt de samenleving behoorlijk 'open minded', maar veel vrouwen hebben nog steeds moeite met seksuele aangelegenheden...

Behoor jij niet tot de laatste groep en heb jij geen enkele moeite om uit te komen voor jouw seksuele lusten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ze.nl en yayayes! zijn namelijk op zoek naar een testpanel, bestaande uit drie eerlijke dames vol lef (18 jaar of ouder), die het leuk zouden vinden om elke maand (gedurende vijf maanden) thuis een speeltje te ontvangen. Om deze vervolgens te recenseren d.m.v. een vaste vragenlijst! Jouw mening zal dan elke maand terug te lezen zijn op Ze.nl, met een fotootje en je voornaam erbij. Het speeltje mag je uiteraard houden...

Zie jij dit wel zitten en denk je dat jij goed kunt beschrijven wat je van het speeltje vindt? Stuur dan een motivatiemailtje naar redactie@ze.nl met daarin: wie je bent, waarom je graag bij het testpanel zou willen horen, een leuke foto (die ook bij het artikel wordt geplaatst), adresgegevens en telefoonnummer.

Durf jij?