Rent-a-man!

Single & daten door Redactie Ze.nl

Nederland heeft steeds meer hoog opgeleide vrouwen met een drukke baan en goed gevuld sociaal leven. De meeste carrièrevrouwen zijn alleenstaand en bezoeken zo nu en dan gelegenheden waarop een representatieve man aan hun zijde gewenst is. LINDES netwerk biedt deze groep vrouwen nu de mogelijkheid om mannelijk gezelschap in te huren. Een nieuwe dienst in Nederland, maar in veel omringende landen al als zeer gebruikelijk ervaren. Zakendiners, borrels, premières, tentoonstellingen of gewoon een attente man die vrouwen vergezelt tijdens het shoppen; LINDES netwerk beschikt over veel uiteenlopende typen mannen die allen bereid zijn om vrouwen een topdag te bezorgen.

Manieren maken de man
Leuk mannelijk gezelschap waarmee ook een goed gesprek gevoerd kan worden is niet altijd binnen handbereik. LINDES netwerk bestaat uit mannen die allen hoogopgeleid zijn en werkzaam in de publieke sector of het bedrijfsleven. Zij zijn goed gescreend en weten zich uitstekend te gedragen in verschillende kringen. Het zijn allemaal professionals die vrouwen graag vergezellen naar zakelijke bijeenkomsten, het theater of een diner. Een gezelligheisheidsmens, cultuurliefhebber, humoristisch type of juist een hele sportieve man, LINDES netwerk beschikt over veel verschillende karakters. Mannelijk gezelschap is ook voor minder voor de hand liggende activiteiten in te huren; zelfs shoppen, een reünie, of mannelijk gezelschap als 'cadeautje' geven behoort tot de mogelijkheden!

1e A-merk mannelijk gezelschapsverhuur
De diensten die door LINDES netwerk worden aangeboden zijn in veel Europese landen al lang geen taboe meer. Dit is niet zo raar aangezien er tijdens de 'dates' onder geen beding seksueel contact plaatsvindt. Het mannelijk gezelschap dat wordt ingehuurd geeft vrouwen de mogelijkheid om uit te gaan zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over de verplichtingen van een vaste relatie. Alle afspraken beginnen met een half uur kennismaking vooraf en de vrouw geeft duidelijk aan wat de gelegenheid van de afspraak is en de bijbehorende dresscode. Een man van LINDES netwerk is al te huren vanaf 200 euro per dienst.

De perfecte man voor het juiste moment
Linde Masdorp is de vrouw achter LINDES netwerk. Onder andere door haar werkzaamheden in de culturele sector heeft ze al geruime tijd een leuke groep mannelijke vrienden. "Van hoog opgeleide vrouwen kreeg ik vaak te horen dat leuke mannen wel op leken te zijn, dat herkende ik helemaal niet. We grapte dan ook wel eens dat het oneerlijk was dat ik ze allemaal voor mezelf hield," aldus Masdorp. Geïnspireerd door deze gesprekken, ontstond het plan om een netwerk samen te stellen. Deze plannen werden al snel werkelijkheid en na een uitvoerige selectie zijn er 20 mannen in het netwerk opgenomen, variërend in leeftijd van 28 tot 66 jaar. Masdorp vertelt: "In landen als Duitsland en Denemarken lopen dit soort diensten prima. Nederlandse vrouwen staan er jammer genoeg nog sceptisch tegenover. Nederlandse vrouwen moeten de meerwaarde ervan gaan inzien; je kiest de perfecte man voor het juiste moment!"

Wat vinden jullie? Een gat in de markt of ongepast?