The case of the ex

Single & daten door Redactie Ze.nl

Dit is gebleken uit een recent uitgevoerd onderzoek door online magazine Singlessite.nl.

Onvolwassen
Relaties tussen ex geliefden verlopen vaak moeizaam en gaan gepaard met veel emotie. Bijna de helft van de geënquêteerden bestempelt de verstandhouding met zijn ex zelfs als ronduit slecht. De negatieve typeringen zijn dan ook niet van de lucht. Een groot deel van hen (39%) vindt zijn of haar vroegere geliefde onvolwassen en onverantwoordelijk. Voor een overige 13 procent kan het nog wel wat stelliger. Zij noemen de ex ronduit een heks of heuse rotzak.

Aantrekkingskracht
Ondanks het feit dat de breuk definitief is en men elkaar niet kan luchten of zien is er opmerkelijk genoeg vaak nog wel sprake van lichamelijke aantrekkingskracht. Bijna de helft van alle ondervraagden (43%) laat weten zich nog altijd seksueel aangetrokken te voelen tot de ex-partner wanneer hij of zij in de buurt is.

Wensen
Op de vraag hoe men de relatie met de ex-partner het liefst zou invullen antwoordt het merendeel (35%) dat ze deze graag laten zoals deze nu is. Een kleiner percentage (14%) ziet de relatie bij voorkeur verbeterd. Opvallend is ook het aantal spijtoptanten. Zo'n 18 procent koestert de wens om opnieuw een relatie met de ex te beginnen. Dit in tegenstelling tot een kwart van de geënquêteerden. Zij zien hun voormalig geliefde bij voorkeur juist helemaal nooit meer.

Spelbrekers
Zijn er kinderen in het spel, dan is het verbreken van alle contacten meestal geen optie. Er worden vaak extra inspanningen getroost om de relatie met de andere ouder goed te houden. Dit werpt blijkbaar zijn vruchten af, want 28 procent van de ondervraagden zegt extra zijn best te doen omwille van de kinderen en 27 procent van deze groep bestempelt de verstandhouding met zijn of haar ex als goed.

Negatief
Negatieve gevoelens zijn er ook als de ex plots met een nieuwe partner op de proppen komt. Een groot deel van de geënquêteerden voelt medelijden of is zelfs haatdragend. Ook emoties als leedvermaak, afgunst en jaloezie worden veel genoemd. Slechts een enkeling staat positief en vriendschappelijk tegenover de nieuwe partner van zijn ex.

Hoe zit dat met jouw ex? Nog steeds goede vrienden of kunnen jullie elkaar niet luchten? Praat mee op het forum of reageer hieronder!