Ze.nl in een nieuw jasje!

De maatschappij door Redactie Ze.nl

Ruim een half jaar geleden is Ze.nl gestart met als doel het grootste online vrouwenmagazine van Nederland te worden. En dat gaat natuurlijk niet zomaar!

Naast de hippe looks, is natuurlijk onze inhoud het belangrijkst. Met ondersteuning van een flinke groep enthousiaste vrijwillige schrijfsters, proberen we kwalitatief goede, leuke, afwisselende, interessante en opmerkelijke artikelen voor jullie te schrijven om een zo compleet mogelijk magazine voor jullie te zijn.
Kom dus regelmatig terug om te kijken wat we allemaal te bieden hebben en surf bovenin de roze tabbladen eens door, om te kijken wat er in het verleden allemaal al gepubliceerd is.

Wij zijn blij met deze nieuwe start! Jullie ook?

Zegt het voort: Ze.nl gaat door!

Wat vind jij van de nieuwe lay-out en opzet? Geef je mening op het forum!