Emile neemt homo-uitspraken terug

Celebs door Redactie Ze.nl

Emile hield maar niet op met het beledigen van homo's: hij noemde in het televisieprogramma Pauw & Witteman homoseksualiteit een afwijking en vond deze seksuele voorkeur abnormaal. Ook gaf hij aan dat ze niet op de natuurlijke manier kinderen kunnen krijgen... Nee, echt? ''Ik bedacht dat eigenlijk een beetje ter plekken. Je zit daar bij Pauw & Witteman. Dan moet je toch iets zeggen.''

Emile zou nu ook lid zijn geworden van het COC (Nederlandse vereniging tot integratie van homosexualiteit). Dit is echter geen manier om stiekem uit de kast te komen: "Het is geen bevestiging dat ik een sluimernicht ben.''

Nadat Emile zich zo uitliet over homoseksualiteit vroeg COC bedrijven om hem niet meer in te huren als coach. Na zijn excuus heeft de organisatie de boycot ingetrokken. Emile gaf aan dat er wel een paar bedrijven waren die inderdaad hun afspraak hadden afgezegd.

Of het Amsterdamse gemeenteraadslid Michiel Mulder (PvdA) zijn aangifte wegens discriminatie tegen Emile intrekt, is nog niet bekend.