Boer Jan is weer alleen

Celebs door Redactie Ze.nl

De 45-jarige melkveehouder gaf de voorkeur aan Siepie, maar deze ging echter niet op zijn avances in. Uiteindelijk gaf ze aan dat Jan haar toch een beetje is tegengevallen, waardoor zij per direct besloot te vertrekken. Daarop bedacht Annet dat zij geen tweede viool wilde spelen en ging ze Siepie achterna, waardoor Jan alleen achterbleef.

Jan heeft zelf nog nooit eerder een relatie gehad, maar leek niet echt wakker te liggen van zijn vertrekkende potentiële bruiden. Aan presentatrice Yvon Jaspers vertelde hij dat het voor hem 'zo goed is' en stortte zich weer op zijn bord boerenkool.