Stille liefde

Celebs door Redactie Ze.nl

volwassenen zijn in grote getallen stiekem verliefd. De top-3 van mensen op wie we in stilte verliefd zijn (geweest): 1. klasgenoten, 2. vrienden, 3. collega's.

Een stille liefde gaat gepaard met heftige emoties. 40% ervaart een stille liefde zelfs heftiger dan een wederzijdse liefde. 21% geniet van zijn stiekeme verliefdheid en 5% lijdt eronder.

83% van de mensen heeft zijn stille liefde nooit opgebiecht. Bij de mensen die het toch opgebiecht hebben, bleek bij 67% van de gevallen de liefde wederzijds te zijn.

Hebben jullie wel eens een geheime liefde gehad? Praat mee op het forum...