Twee zussen en een eetstoornis

Lichaam door Redactie Ze.nl

Giselles zus, Holly, is veertien. Hoewel ze verschillen als dag en nacht, is het duidelijk dat de zussen ontzettend veel om elkaar geven. Holly is opstandig en weet niet goed hoe ze Giselle uit het dal moet trekken. Ze hoopt vurig dat ze haar 'normale' zus van vroeger terug kan halen, maar haat haar af en toe ook vanwege haar moeilijke gedrag en het verdriet dat hun moeder daardoor ondergaat. Tegen die achtergrond ontwikkelt Holly zichzelf als puber. Ze ontdekt de geheimen van het leven, school, vriendschappen en haar eigen seksualiteit. Ze is vanaf haar geboorte aan één oor doof en in vele opzichten het tegenovergestelde van Giselle: atletisch gebouwd en ondeugend. Holly heeft meer moeite met leren dan Giselle, maar kan sporten als de beste.

In het begin is de structuur van het verhaal even wennen. Giselle en Holly spreken om beurten in korte hoofdstukken, en dan is er ook nog de anorexia-stem in Giselles hoofd die zo nu en dan haar commentaar inbrengt. In de hoofdstukken waarin Giselle aan het woord is, worden de passages regelmatig afgewisseld met stukjes terminologie en uitleg uit een medische encyclopedie, die betrekking hebben op het verhaal. Afgezien van deze ietwat complexe structuur leest het verhaal vlot weg. Lichaam van mijn zusje is geen vrolijk boek, hoewel er zeker wel humor in gebruikt wordt. Het is boven alles rauw, pijnlijk en direct.

Afbeelding verwijderd door redactie
Ibi Kaslik

Naarmate het verhaal vordert, zie je als lezer Giselle vooral aftakelen. Een opleving wordt vaak weer gevolgd door een inzinking en je vraagt je steeds meer af of het nog goed zal komen met haar. Die nieuwsgierigheid, maar ook de originele toon van het verhaal, maken dat je door blijft lezen. Na de laatste pagina bleef ik echter wel met een aantal vragen achter. Dat komt door de literaire stijl en de beeldspraak, die het verhaal bij vlagen onbegrijpelijk maken, maar anderzijds wel intrigerend werken.

Lichaam van mijn zusje is de vertaling van Ibi Kasliks eerste roman Skinny uit 2004. Ibi Kaslik is zelf van Hongaarse afkomst en haar ouders zijn naar Canada geëmigreerd. Datzelfde geldt voor de ouders van Giselle en Holly. Het zou veel te ver gaan om dit boek autobiografisch te noemen, maar de auteur heeft wel duidelijk uit haar eigen achtergrond geput bij het schetsen van haar personages. Wat mij betreft is het absoluut een pakkend en geslaagd debuut, met de kanttekening dat het taalgebruik van de personages niet altijd overeenkomt met hoe ze in werkelijkheid zouden praten.

Afbeelding verwijderd door redactie


Lichaam van mijn zusje
I. Kaslik

235 bladzijden
Uitgeverij A.W. Bruna
ISBN 9789022992203