Virtuele Vrienden

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Zit je partner urenlang achter de computer en stelt jullie seksleven ook niets meer voor? Grote kans dat je partner niet alleen verslaafd is geraakt aan internet, maar ook uit zijn bol gaat in een grafic room, een plek waar cyberlovers hun erotische fantasieën delen én beleven...
Met cyberseks zelf is natuurlijk niets mis, sterker nog, het is de meest veilige seks die er bestaat, behalve wanneer je een partner van vlees en bloed hebt...

"Virtuele Vrienden" beschrijft het internetleven van Trix die gedurende vijf jaar een logboek bijhoudt van haar chatavonturen in een omvangrijke, internationale chatroom.
Onverwachte vriendschap, aandacht en verbondenheid vallen Trix ten deel wanneer ze haar eerste, wankele stappen in de chatroom zet. Staat ze in het begin nog sterk in haar schoenen, raakt ze al snel verslaafd aan de spanning en sensatie die internet biedt.
Slechte ervaringen kunnen dan ook niet uitblijven, want een chatroom is in feite niets meer of minder dan een afspiegeling van de maatschappij. Indoctrinatie, leugens, bedrog en misleiding, eigenlijk alles waar je als beginnende chatter maar aan ten prooi kunt vallen, komt in Virtuele Vrienden aan bod. Het boek zou de beginneling zelfs tot leidraad kunnen dienen.
Het scala aan listen en verleidingstactieken waar ook Trix verschillende malen slachtoffer van wordt, wordt echter zo vaak en uitvoerig beschreven dat het op den duur vervelend wordt om te lezen.
Ik kon me bovendien weinig in haar inleven. Waar ik in het begin nog enige sympathie voor Trix voelde, begon ik me gaandeweg steeds meer te ergeren aan haar "spelletjes" en wel zodanig dat ik me door verschillende hoofdstukken heen moest worstelen.

Het verhaal sleept zich voort en wordt nergens echt spannend. De voorspelbaarheid van sommige gebeurtenissen zorgt eveneens voor verlies van concentratie. De laatste hoofdstukken uitgezonderd, want daar is de beurt aan Prao, een "smooth talker", een mooiprater in de ruimste zin van het woord.
Naar ik vermoed, is deze begaafde Indiase architect niet geheel toevallig hekkensluiter van het boek. De relatie die Trix met Prao aangaat, vertegenwoordigt immers het grootste gevaar van een online-affaire: emotionele afhankelijkheid die verregaande consequenties voor je relatie kan hebben...

Auteur : Astrid van Dam
ISBN : 90 8548 0574
www.gigaboek.nl