Alle vragen die je zou moeten stellen

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Iedereen kent wel het gevoel van 'het even niet meer allemaal weten'. Misschien loop je wel steeds op dezelfde dingen vast? Misschien denk je dat als je meer geld zou hebben, of als je meer tijd zou hebben om creatief bezig te zijn, dat de oplossing voor al je problemen is. Het zal waarschijnlijk allemaal wel helpen, maar de vragen in dit boek gaan net iets verder door en net iets dieper in op bepaalde onderwerpen om zo, via de antwoorden die jezelf geeft, achter de oorzaak van jou problemen te komen.

Via vragen als bijvoorbeeld: Welke normen en waarden hebt je mee gekregen vanuit je familie en aan welke heb je het meest of het minst? Vragen over teleurstellingen - in jezelf of je vrienden- en wat kan je daar dan zelf aan doen? of Welke stappen kan ik ondernemen om de steun te krijgen die ik nodig heb? en Met wie, waar en wanneer heb ik het meest plezier? is het de bedoeling dat je via jou antwoorden op 100 vragen tot nieuwe inzichten komt en je doelen bijstelt. En dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Je moet goed lezen wat jezelf opschrijft.

Het boek 'Alle vragen die je zou moeten stellen' geeft je geen pasklare antwoorden, maar stelt jou juist de vragen over zaken waarover je volgens Susan Piver moet nadenken. Met de antwoorden die je tijdens het lezen bij de vragen in het boek invult, zou je dan na 104 bladzijden meer inzicht in je leven moeten hebben en een authentiek leven kunnen leven. Een authentiek leven is een leven waarin jij en je innerlijke wereld, je gevoelens, waarden, gaven, behoeften, spiritualiteit en voorliefdes, in harmonie zijn met de buiten wereld, je baan, je relaties en je sociale omgeving.

Er staan ook een paar voorbeelden in dit boek die je een leidraad geven om elke dag zelf met nieuwe vragen te komen en je zo een bepaald doel te geven. Zo kan je jezelf vragen: Wat zou ik vandaag graag zien gebeuren? , Waar ben ik vandaag dankbaar voor? of Wat heb ik vandaag ongezegd gelaten? De bedoeling van al deze vragen aan jezelf stellen is, dat je op den duur een gesprek met jezelf kan voeren. En zo help je jezelf door bewust te blijven van je innerlijke stem. Zo sta je elke dag stil bij je eigen leven en zo krijg je de antwoorden waar jij het meest aan hebt. Je hebt volgens Susan Piver namelijk zelf de antwoorden om je leven te veranderen.

Ik vind het een leuk boekje. Het is een leuke manier om met je innerlijk bezig te zijn. En ookal vind ik de vragen soms wel wat wazig, je wordt natuurlijk nooit dommer van een beetje nadenken.


Afbeelding verwijderd door redactie
Susan Piver- ?Alle vragen die je zou moeten stellen?
ISBN 90-229-9121-0
AW Bruna