The upside of anger

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Buurman Denny (Kevin Kostner) wandelt op een dag Terry's leven binnen en waar hij eerst enkel haar drinkerbroeder is, ontpopt hij zich gaandeweg steeds meer als haar steun en toeverlaat. Hij lijkt met zijn onverstoorbare houding, immuun te zijn voor haar grillen en nukken. Daarnaast neemt hij een soort van vaderrol op zich, naar de meiden toe. Zijn betrokkenheid bij het gezin geeft richting aan het stuurloze leven dat hij zelf leidt, nadat hij zijn profhonkballer carrière noodgedwongen moest beeindigen. Hij geniet van de warmte en geborgenheid die hij ontvangt. Hij volgt de strijd en de ruzies tussen moeder en dochters geamuseerd vanaf de zijlijn, maar komt pas later in de film, wanneer zijn betrokkenheid veel groter is, echt in actie.

Afbeelding verwijderd door redactie

De vier dochters (gespeeld door Erika Christensen, Evan Rachel, Keri Russell, en Alicia Witt) gaan ieder op hun eigen manier met de situatie om. Stuk voor stuk komen zij, op geheel eigen wijze, in conflict met hun moeder. Allemaal zoeken zij naar een manier om het vertrek van hun vader een plekje te kunnen geven. De jongste telg van het gezin, bekijkt het allemaal een beetje van een afstandje. Deze dochter van vijftien is meteen ook de vertelster van het verhaal. Zij is bezig met een documentaire over boosheid, welke gedurende de film regelmatig voorbij komt, bedoelt als rode draad, hoewel dit niet goed uit de verf komt.

Afbeelding verwijderd door redactie

Zowel Allen als Costner, spelen de sterren van de hemel. Joan Allen zet haar rol van een gekrenkte, boze vrouw vol overtuiging neer. Een vrouw die beslist niet gemakkelijk is voor haar omgeving, maar ook niet voor zichzelf. Als kijker voel je soms je tenen krom trekken vanwege haar botte gedrag, maar er zijn ook momenten waarop je haar verdriet en onmacht duidelijk voelt en ze toch op enige sympathie kan rekenen. Kostner is geweldig in zijn rol als uitgerangeerde profhonkballer. Hij ziet er wat onverzorgd uit, heeft een stoppelbaard en bierbuik en drinkt meer dan goed voor hem is. Hij heeft echter iets vertederends, door zijn onbeholpenheid, zijn goede wil en zijn loyaliteit.

Afbeelding verwijderd door redactie

Het feit dat er de nodige humor in de film is, als tegenwicht voor de persoonlijke drama's, maakt dat de film zeker niet zwaar is om naar te kijken. Neem daarbij de ronduit verrassende ontknoping aan het einde van de film en de geweldige acteerprestaties, dan rest mij slechts één conclusie. Zien, die film!

Verkrijgbaar op DVD vanaf 10 januari 2006