Als jij een merk zou zijn

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Het boek is bedoeld voor iedereen die zich wel eens afvraagt 'wie ben ik en wat wil ik nou eigenlijk?' Het gaat er dus niet om hoe je jezelf succesvol kunt verkopen (als merk), maar om uit te zoeken wat voor jou belangrijk is en hoe je dat kunt realiseren. Wil je een groot huis en een mooie auto, een goede privé-relatie, een baan met aanzien of wil je jezelf zo veel mogelijk ontplooien op spiritueel gebied? Door te kijken naar je dromen en je wensen (je innerlijk), leer je stapsgewijs en met een heleboel oefeningen tot het daarbij passende uiterlijk en gedrag te komen.

Eén van de startpunten van het boek is het Brand-Design model afkomstig uit het op vele hogescholen gebruikte boek van Ruud Boer ?BRAND DESIGN. Het vormen en vormgeven van merken? (Pearson Education). Dit model wordt voor de lezer (waarvan geen kennis op het gebied van marketing wordt verwacht) vereenvoudigd tot het uitgangspunt dat elk merk drie belangrijke kenmerken heeft: een sterk innerlijk, een herkenbaar uiterlijk en bijpassend gedrag.

Deze drie kenmerken bepalen voor een groot deel de indeling van het boek. In Hoofdstuk één wordt besproken wat een merk succesvol maakt en wat de functies van merken kunnen zijn. Naast functies voor bedrijven (zoals financiële waardering en onderscheid en herkenning), komen ook de functies van merken voor consumenten aan de orde, zoals statussymbool, horen bij, of juist afzetten tegen. In dat kader wordt heel herkenbaar duidelijk gemaakt dat voor zonnebrillen het merk (Gucci) soms veel belangrijker is dan de functie (de zon weren). In hoofdstuk twee komt het merkinnerlijk aan bod; de onzichtbare basis van het merk die je niet ziet, maar wel ervaart. Op charmante wijze wordt de relatie gelegd tussen het merkinnerlijk en jouw innerlijk. Aan de hand van oefeningetjes word je uitgenodigd om voor jezelf op papier te zetten wat voor jou belangrijke waarden zijn, wat jouw toekomstdroom is en wat je daarbij passende credo is.

Het merkuiterlijk in hoofdstuk drie richt zich op de vormgeving van dit innerlijk in de breedste zin des woords: hoe ziet het eruit, hoe voelt, hoe ruikt het, et cetera. En ook hier wordt weer het verband gelegd van het uiterlijk van merken, via het uiterlijk van mensen naar jouw uiterlijk. Ook hier vind je weer heel wat oefeningen om de aspecten die je uiterlijk typeren, boven water te krijgen. In het volgende hoofdstuk kijk je naar wat succesvolle merken kenmerkt qua gedrag, wat mensen daarvan kunnen leren en hoe je je eigen gedrag kunt vastleggen. Tot slot heb je een heel hoofdstuk de tijd om alles wat je hebt gelezen toe te passen op je eigen situatie: je gaat je eigen Persoonlijk-Merk-Model maken! Omdat voor sommigen de nadruk zal liggen op de privé-situatie, maar voor anderen op de werksituatie en deze toch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (als je een wereldreis wilt maken, zul je vrije dagen en geld moeten sparen), wordt er in het model geen onderscheid gemaakt tussen zakelijk en privé. In het Persoonlijk-Merk-Model kun je alle resultaten uit de oefeningen gebruiken als invoer om tot een compleet model te komen. Daarnaast wordt een aantal extra?s geboden wat leidt tot een overcompleet plaatje. Gelukkig worden er drie voorbeeld modellen gegeven zodat je wat leidraad hebt als je door de bomen het bos niet meer ziet. Een leuk boek waar je een boel mee kan leren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Voor al dat soort boeken geldt dat als je het even niet meer weet, je het beter naast je neer kunt leggen totdat je er weer zin in hebt. Geen boek dus om in één ruk uit te lezen, maar eerder iets om af en toe een hoofdstuk te lezen, zo blijf je ook gemotiveerd om de oefeningen te doen.

Een grappige eigenschap van het boek is dat het in vier verschillende kleuren verschijnt: oranje, groen, blauw en roze. De inhoud is hetzelfde, dus je kiest gewoon de kleur die het meest bij je past!Als jij een merk zou zijn.
Ruud Boer en Caroline Welsing
Uitgeverij Pearson
ISBN 90-430-1107- X
Prijs: ? 17.95
Uitvoering: paperback
Aantal pagina's 176
verschenen op 02-12-2005