Vilan van de Loo

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Je kunt het je misschien nu niet meer indenken, maar enkele generaties terug was de vrouw wettelijk handelings onbekwaam, een onmondige. Vraag het maar aan je moeder of oma. Die kunnen er je er vast nog wel meer over vertellen. Wij denken dat het normaal is dat we alles zelf kunnen kiezen. Dat is het natuurlijk ook, maar het was niet altijd vanzelfsprekend. Kiesrecht en toegang tot onderwijs danken vrouwen aan de eerste feministische golf van ruim een eeuw geleden. Ook daar vertelt Van de Loo ons in De vrouw beslist over.

Het novembernummer van De Gids zorgde in 1967 voor opschudding. Het roemruchte artikel 'Het onbehagen bij de vrouw' bracht de tweede feministische golf op gang. Vrouwen herkenden zich in het artikel van Joke Kool Smit. Opeens werden er initiatieven ondernomen. Op allerlie manieren eisten vrouwen veranderingen. Groepen als 'Dolle Mina', 'Wij Vrouwen Eisen' of 'De Bonte Was' ken je misschien nog wel. Verder werden er overal vrouwenhuizen en praatgroepen opgericht. Er ontstond een nieuwe vrouwencultuur. Een cultuur met waarding voor elkaar en zichzelf.

De tweede feministische golf werd aan het eind van de jaren tachtig als verleden tijd beschouwd. Feminisme was volgens de vrouwen een achterhaald fenomeen. Er was tenslotte zoveel veranderd op maatschappelijk gebied en zelfs in de wetgeving. De traditionele man/vrouw-verdeling leek verleden tijd.

De vrouw beslist is een interessant, rijkelijk geillustreerd document over de tweede feministische golf. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat vrouwen werken, studeren en alles doen wat ze willen. Het is goed om daar bij stil bij te staan en dat doet Vilan van de Loo in dit vlotgeschreven boek.


Afbeelding verwijderd door redactie

De vrouw beslist
De tweede feministische golf in Nederland
Vilan van de Loo

240 bladzijden
Uitgegeven door:
Inmerc bv en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)
ISBN: 9066115440
Adviesprijs: ? 19,95

Vilan van de Loo heeft nog een boek geschreven. Zo heeft ze een tijdje geleden Het nieuwe onbehagen - op naar een derde feministische golf gepubliceerd. Dit boek gaat over alle dingen die vrouwen tijdens de tweede feministische golf verworven hebben, maar die nu langzaam wegzakken. De strijd is volgens Vilan van de Loo nog niet voorbij. Op naar de derde feministische golf dus!

Veel instellingen die het feministisch erfgoed bewaken zijn opgeheven of ze worden in hun werk gehinderd. Vrouwen denken dat ze zelf voor een part-time baan kiezen vanwege de kinderen. Een string is normaal ondergoed en iedere vrouw is geëmancipeerd. Maar dat is volgens Van de Loo schijn. Volgens haar moet er nog heel wat gebeuren.

Het nieuwe onbehagen is een prettig leesbaar boekje. Ze heeft gelijk, er moet wat gebeuren. Vrouwen aan de macht!

Afbeelding verwijderd door redactie

Het nieuwe onbehagen
Op naar een derde feministische golf
Vilan van de Loo
59 bladzijden
Uitgegeven door: Inmerc bv in samenwerking met het IIAV
ISBN: 9066118040
Adviesprijs: ? 9,95