Door dik en dun

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Anorexia nervosa en boulimia zijn twee nauw verwante aandoeningen die we vooral bij meisjes en jonge vrouwen tegenkomen. Meestal worden ze veroorzaakt door de angst om dik te zijn of te worden. Die angst beheerst het leven van de patiënt. Hun gevoel van eigenwaarde hangt af van hoe ze eruitzien en hoeveel ze wegen. Die angst kun je vergelijken met een fobie.

Misschien klinkt dit allemaal heel vaag. En het is ook veel te kort door de bocht om alle gevallen over één kam te scheren, maar in Door dik en dun kom je er achter hoe het nu echt is en wat de aandoening eigenlijk inhoudt.

Professor Walter Vandereycken heeft dit boek geschreven voor patiënten. Volgens hem leren ze zichzelf beter kennen en begrijpen als ze het boek lezen, maar ook voor naasten is het een heel erg goed boek.

Door dik en dun mag dan een boek zijn over een medisch onderwerp, toch wordt alles heel helder en duidelijk uitgelegd. De belangrijkste aspecten van deze eetstoornissen worden allemaal uitgelegd. Wel op beknopte wijze, zodat je niet verdwaalt in allerlei nutteloze informatie. Zo kun je in Door dik en dun meer lezen over de kenmerken, gevolgen en behandelingsmogelijkheden van deze eetstoornissen.

Daarnaast lees je niet alleen feitjes. Als lezer krijg je door middel van een aantal korte teksten een beeld van het leven van een patiënt. Verder kun je testen of het goed gaat met je eten en gewicht. Er is ook een test voor de omgeving: 'Zou ze een eetstoornis hebben?'.

Door dik en dun is een interessant boek. Het aantal bladzijden is beperkt, waardoor je er ook makkelijk doorheen leest.

Afbeelding verwijderd door redactie

Walter Vandereycken
Door dik en dun
72 bladzijden
Uitgeverij: Inmerc
ISBN: 90-6611-944-6
Adviesprijs: 14,95 euro


Bestel Online!
Door dik en dun<br>W. Vandereijcken
Door dik en dun
W. Vandereijcken