Een engel op mijn schouder

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijft Jacky de ontwikkeling van haar gave. Ze is sinds haar jeugd gefascineerd door geestverschijningen en onverklaarbare gebeurtenissen. Door zich volledig te focussen probeert ze buiten haar lichaam te treden, wat uiteindelijk ook lukt. Vanaf dat moment staat ze ook open voor engelen en dat verandert haar leven totaal. Ze ontwikkelt een website met informatie over ontmoetingen met engelen die zij miste in haar zoektocht en dit blijkt een groot succes. Mensen uit de hele wereld nemen contact met haar op en ze besluit de bijzondere verhalen die zij haar sturen te bundelen.

Het tweede deel bestaat uit verhalen die niet anders bestempeld kunnen worden dan 'onverklaarbaar'. Ongelukken worden voorkomen door een stem die ze zegt te stoppen, mensen krijgen waarschuwingen om dingen wel of niet te doen, kinderen die engelen waarnemen, dromen waarin engelen voorkomen, ziekten die genezen, het kan niet op. De wonderen variëren van kleine signalen uit een andere wereld tot levens die gered worden. Maar iedereen is er over eens dat hier engelen in het spel waren. Vaak laat de engel nog iets achter, zoals een veertje of een engelen-amuletje.
In het derde en laatste deel van het boek spreken mensen over hun ontmoetingen met overleden naasten. Dit zijn ook een soort engelen, die hen proberen te behoeden van nare dingen. Het zijn ontroerende verhalen van gebeurtenissen waar deze mensen veel troost uit hebben geput.

Ik heb Een engel op mijn schouder met bewondering en verbazing gelezen. Het onderwerp trekt me enorm aan, maar aan de andere kant ben ik er erg huiverig voor. Wie heeft er niet eens een onverklaarbare gebeurtenis meegemaakt waarbij hij dacht "Zou dit toeval zijn, of toch??". Ik herkende bijvoorbeeld de waarschuwing van 'een stem' om op een haar na een auto-ongeluk te voorkomen. De verhalen geven een mooi beeld van de bijzondere dingen die in een mensenleven kunnen gebeuren en die we niet met ons verstand kunnen uitleggen. Wat ik jammer vind is dat in de loop van het boek de engelen steeds meer gekoppeld worden aan het bestaan van God. Het wordt als een-tweetje gepresenteerd en geeft een religieus tintje aan het boek. En dat terwijl ik de engelenverhalen op zich zo bijzonder vind, lijken ze nu het bestaan van een God te moeten bewijzen. Voor Newcomb is dit misschien een logische stap, voor mij een klein minpuntje?

Afbeelding verwijderd door redactie

Een engel op mijn schouder
Jacky Newcomb
The House of Books
224 pagina?s
ISBN 90-443-1585-4
Adviesprijs 14,50 euro


Bestel Online!
Een engel op mijn schouder<br>J. Newcomb
Een engel op mijn schouder
J. Newcomb