De dochter van Isfahan sleept je mee

Vrije tijd door Redactie Ze.nl

Een veertienjarig meisje (haar naam blijft in het boek onbekend) woont samen met haar ouders in een klein dorp in Iran. Ze zijn er gelukkig. Van haar ouders leert de tiener tapijtknopen. Het meisje is ervan overtuigd dat ze binnen een jaar zal trouwen. Als haar vader overlijdt verandert alles. Er is geen bruidsschat en het meisje en haar moeder zijn gedwongen naar de stad Isfahan te gaan om te werken als bedienden bij oom Gostaham en tante Gordiyeh, een rijke tapijtontwerper en zijn vrouw, aan het hof van de sjah. Het leven is er zwaar, maar ondanks haar lage status ontwikkelt het meisje zich tot een begaafde tapijtmaakster, een zeldzaamheid in een vak dat door mannen wordt gedomineerd. Het meisje leert er alles van het vak dat haar toekomst zal bepalen: niet alleen knopen, maar ook ontwerpen, kleuren uitzoeken en, voor haar moeder en haarzelf van levensbelang, haar eigen creaties verkopen. Maar terwijl ze haar artistieke gaven ontplooit, wordt de kans op een gelukkig huwelijk steeds kleiner.

Vanaf pagina één van dit debuut van Amirrezvani bevind je je in de islamitische, betoverende wereld van Iran, zonder er nog uit te willen. Een ontroerend verhaal, af en toe afgewisseld met oude Iraanse mythen. De roman is in de ik-vorm vanuit het oogpunt van het meisje geschreven. Amirrezvani is erin geslaagd om de lezer te laten voelen, horen, ruiken, proeven maar vooral te laten zien wat het veertienjarige meisje in dit boek beleeft.

'Ik koos twaalf kleuren die mijn ogen streelden; meer dan ik ooit in één kleed had gebruikt. Ik merkte dat ik vooral werd aangetrokken door felle kleuren: kuikengeel, grasgroen, het oranje van een zonsondergang en granaatappelrood.'

Afbeelding verwijderd door redactie

Het meisje komt terecht in een avontuur vol ontwakende seksualiteit, afwijzingen, vriendschappen en verraad, voor ze haar weg vindt naar geluk en ze beseft dat er voor haar eigenlijk maar één grote liefde is: de bruisende en inspirerende stad Isfahan. Door het lezen van Dochter van Isfahan heb je het idee de stad te leren kennen. Het prachtige plein 'de Weerspiegeling van de Wereld', de grote bazaar, het paleis van de sjah, de brug met de drieëndertig bogen, de inwoners en de ontelbare tapijten met uiteenlopende kleuren en motieven. De schrijfster werd zelf in Teheran geboren en groeide op in San Francisco. Ze heeft acht jaar aan Dochter van Isfahan gewerkt en bracht drie keer een bezoek aan Iran om onderzoek te doen naar de historische omstandigheden ten tijde van sjah Abbas, die Isfahan tot grote bloei bracht.

In Dochter van Isfahan komen thema's als uithuwelijking en compleet gesluierd de straat op aan bod, zonder er een mening over te geven of kwetsend te zijn richting de gevestigde orde in Iran. Ik vind het zelfs mooi om te zien hoe normaal de hoofdpersoon en haar vriendinnen in dit boek het vinden om uitgehuwelijkt te worden, jong kinderen te baren en van top tot teen onherkenbaar gemaakt de straten op te gaan. Mensen in de westerse wereld spreken er schande van dat vrouwen zo behandeld worden. Dochter van Isfahan laat zien hoe erg verankerd deze gebruiken in de maatschappij zitten en dat de hoofdpersoon het net zo vreselijk vindt als haar zorgzame, intelligente moeder dat ze geen man vindt voor een gearrangeerd huwelijk. De vrouwen voelen zich niet onderdrukt en Dochter van Isfahan laat ook de diepgewortelde liefde zien van mannen voor hun vrouwen en ouders voor hun kinderen.

'Verscholen in mijn picheh durfde ik naar iedereen om me heen te staren,
want niemand kon zien waarnaar ik keek.'

Deze roman sleept je mee. Het boek is boeiend van begin tot eind. Dochter van Isfahan is niet alleen een prachtig geschreven, ontroerend verhaal vol liefde, verdriet en verraad, maar ook een flonkerend, kleurrijk portret van een bruisende stad. Het laat een perfect beeld zien van de stad Isfahan in de zeventiende eeuw, zonder een oordeel te vellen, terwijl je intens meeleeft met het begaafde tienermeisje. Zo perfect, dat je het gevoel hebt oren en ogen tekort te komen als je door dit boek wandelt.

Klik hier door naar de website: Dochter van Isfahan

Afbeelding verwijderd door redactie
Dochter van Isfahan
Anita Amirrezvani
400 bladzijden
Uitgeverij: De Boekerij
ISBN: 9789022546253
Adviesprijs: 18,95 euro

Bestel online!

Dochter van Isfahan
Amirrezvani, A.