Column Christine Pannebakker: De First lady

Lifestyle door Redactie Ze.nl

Met haar rode Spileyjurkje, hoge laarzen, wapperende haren en stralende lach. Niet zozeer door haar gespierde billen op de blauwe bankjes te drukken. Want ze heeft haar eigen levensmissie buiten het Binnenhof. Ze gaat het doen als de First Lady, naast Mark Rutte. Wees dus voorbereid: zij wordt de vrouw die Nederland weer een warm hart geeft. Een hart dat vol verlangen en liefde klopt.

Dat is geheel in overeenstemming met de oosterse liefdeskunst, de Kamasutra. Voordat je denkt dat ik de erotische fantasieën tussen deze twee mensen ga bespreken, geen paniek. De Kamasutra is een lijvig boek in zeven delen, zonder plaatjes. Het werd in de derde of vierde eeuw na Christus geschreven door Mallanaga Vatsyayana, die zei dat hij het in “kuisheid en tijdens de diepste meditatie” had genoteerd.

Een mensenleven heeft volgens de Kamasutra drie doelen; artha, kama en dharma. In zijn jeugd dient een mens het Artha pad te bewandelen. Hij moet kennis vergaren en zich een bestaan opbouwen omdat een mens daarin zijn kracht vindt. Daarna volgt het moment om het pad van Kama te volgen, de weg van het plezier en het verlangen, een pad dat bij het jong volwassen leven hoort. Pas op latere leeftijd is het tijd voor het Dharma pad, om verdieping te vinden en zich te wijden aan het spirituele.

Het is opvallend hoe politici altijd de weg van Artha benadrukken. Die van kennis, bezit en macht. Al op achttiende-eeuwse portretten zien we voorname mannen en vrouwen afgebeeld met hun statussymbolen; jachthonden, raspaarden, medailles of wapens. Indiase edelmannen uit diezelfde tijd vonden het pad van de Kama belangrijker. Zij lieten zich schilderen terwijl ze de liefde bedreven, om te tonen hoe onderlegd ze waren in het pad van de begeerte. Dat is de reden dat de mensen op de 64 afbeeldingen van de Kamasutra zo trots kijken; het zijn staatsieportretten van de Indiase aristocratie.

De belangrijkste boodschap van de Kamasutra is: verlangen is goed; het brengt geluk en kinderen voort, terwijl haat niets oplevert. Dus zou het geen mooi idee zijn als wij dat ook weer terugbrengen in de politiek?

‘Als mensen beslissingen nemen uit liefde, dan lossen we problemen pas echt op’, zegt Petra als ze haar mooie, slanke benen over elkaar slaat. ‘Dan is er geen dualiteit meer. Dan kies je als vanzelf voor het milieu. Voor elkaar. Dan is het niet langer tegen, maar met elkaar.’

Politiek met een warm hart. Met Mark en Petra. Dat klinkt als oosterse muziek in een westers land.

Mijn stem hebben ze.

Petra van Vliet


Christine Pannebakker schreef het boek Vrouwenpower. Laat je inspireren op je vakantiebestemming door de kracht in jou. Zie: www.vrouwenpower.eu


Foto: Nick van Ormondt