Leiders EU-landen akkoord met klimaatplan

De maatschappij door Redactie Ze.nl

Rotterdam, 12 dec. De regeringsleiders op de Europese top in Brussel zijn het vanmiddag eens geworden over een ambitieus pakket aan maatregelen om klimaatverandering te bestrijden. De kern van het klimaatpakket, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent in 2020 is overeind gebleven.
De Franse president Sarkozy geeft tekst en uitleg na afloop van de EU-top die hij voorgezeten heeft. Foto Reuters
De Franse president Sarkozy geeft tekst en uitleg na afloop van de EU-top die hij voorgezeten heeft.

De details van het plan zijn nog niet bekend, maar het lijkt erop dat de landen een compromis hebben weten te sluiten over emissiehandel. Aanvankelijk wilde Brussel alle zogeheten emissierechten, vanaf 2013 veilen. Door het verzet hiertegen dreigde het veilen op de lange baan te worden geschoven, maat uiteindelijk is nu besloten tot een compromis. Door emissierechten te veilen zullen ze duurder worden. voostanders denken dat dit het klimaatbeleid ten goede komt, tegenstanders vrezen dat dit slecht is voor de economie.

Polen, dat vanwege zijn verouderde elektriciteitsopwekking veel emissierechten nodig heeft, verzette zich hiertegen. Het wist zich gesteund door andere Midden-Europese landen. Ook Italië dreigde het plan af te wijzen. Het vreesde, met het oog op de financiële crisis, dat klimaatbeleid te duur zou worden. En ten slotte groeide ook de weerstand van Duitsland, die bang was voor zijn auto-industrie.