Vaccinatie?

De maatschappij door Redactie Ze.nl

Vaccinaties bevatten 'toegevoegde stoffen' (lees: kwik, aluminium en ander gif voor ons immuunsysteem en hersenen, een soort 'gratis vaccinatie E-nummers') en worden gekweekt met vreemdsoortig DNA (lees: onvoorspelbaar genetisch materiaal van dieren, bijvoorbeeld de fijngemalen nieren van apen).

De ware bio-energetische, elektragenetische en bio-elektromagnetische huishouding van ons DNA en immuunsysteem en lichamelijk functioneren wordt ernstig verstoord door vaccinaties met vreemdsoortig DNA en gif dat in vaccinaties zit. Dit is tevens de reden waarom studies van telecom bedrijven alleen 'thermische effecten' van straling aantonen- vergelijkbaar met de eigen 'objectieve' belangenverstrengeling studies van Merck -, want wat blijkt uit inmiddels duizenden studies: de niet-thermische effecten zijn kankerverwekkend en neurotoxisch! Het toedienen van vaccinaties heeft ook een aantoonbaar verband met wiegendood bij baby's, en de drastische toename in ADHD, autisme en kanker en immunologische en hersenziektes!

Worden natuurlijke kinderziektes vervangen door bewust verborgen sterilisatie in de vorm van Gardasil (van fabrikant Merck, Cervarix is van GlaxoSmithKline), de nieuwste poging om baarmoederhalskanker 'tegen te gaan'? Het middel (de nieuwe vorm van DES?) is niet alleen schadelijk en gevaarlijk (het vaccin kan het risico op kanker juist verhogen!), het is zelfs niet effectief en onnodig. Is het nu wederom de beurt aan onze kinderen om als proefkonijnen te dienen voor populatiecontrole? Zeker omdat Gardasil juist niet is getest op de leeftijdsgroep van 9 tot 15 jarigen en ook niet is getest op een termijn langer dan 5 jaar, terwijl juist kanker zich sluimerend kan ontwikkelen!

Wat ook niet wordt vermeld is dat er ondertussen vele kinderen zijn gestorven (zeker 18 en minstens 9.000 ongevallen, en bedenk dan dat er maar zo, n 10 % van de ongevallen wordt gerapporteerd) en er juist kanker gecreëerd wordt. Juist gevaccineerde personen kunnen niet-gevaccineerde personen besmetten (ook als zij zelf niet ziek zijn!).

Wat weinig mensen namelijk weten, is dat er groeperingen actief bezig zijn om de gehele wereldbevolking drastisch te verminderen, groeperingen met Nazi banden. Vaccinaties is een middel wat hierbij ingezet wordt. Niet geheel vreemd, want het gas uit de gaskamers was afkomstig van I.G. Farben (partner van de-populatie activist Rockefeller). En Merck (van oudsher betrokken bij o.a. nationale veiligheid en biologische oorlogsvoering projecten, waarbij juist het creëren van virussen als wapen met onvoorspelbare en mogelijk gevaarlijke eigenschappen en het uitschakelen van het immuunsysteem door verborgen 'stealth' virussen en mutaties centraal staan!) is de organisatie die, rechtstreeks via Hitler's hoofd financiële zaken en raketten productie top minister Martin Bohrman, het grootste deel van de 'oorlogsbuit' heeft ontvangen na WW2! Ook I.G. Farben (de producent van het gaskamer gas) ontving een aardige Nazi schat aan inkomsten. Ook is Merck in verband gebracht met het leger, de CIA en 'national security' projecten. Daarnaast was Merck verantwoordelijk voor de hepatitis B vaccinaties in de jaren 70 die hoogst waarschijnlijk hebben geleid tot het ware ontstaan van AIDS!

Dus het 'donkerbruine' vermoeden bestaat dat de genocide 'subtiel' door loopt in onze tijd, gefinancierd door Nazi (en NASA en CIA, beiden doordrongen met en opgestart door Nazi wetenschappers die gered zijn via 'Operation Paperclip'!) geldstromen. Hitler zei zelf al dat een leugen makkelijker wordt aanvaard als hij groter is en vaker wordt herhaald. Merck drukt het mogelijk 'biologische onvruchtbaarheidwapen' Gardasil er werkelijk door heen met fanatieke campagnes en marketing en dat terwijl de lange termijn effecten niet bekend zijn en uitstrijkjes nog steeds nodig zijn. Sterker nog: Gardasil is niet eens getest op de carcinogene en genotoxische effecten. Lees: het kan 'mogelijk' kankerverwekkend en giftig zijn en schade brengen aan het DNA, maar zeker is dat er niet getest is of kanker daadwerkelijk bestreden wordt!

Het genetisch gemanipuleerde Gardasil zou dus het perfecte sterilisatiemiddel kunnen zijn, als geboortebeperking en populatiecontrole op het verlanglijstje staan. En ons RIVM, patiëntenorganisaties en de Gezondheidsraad (maar ook de WHO, UN, FDA en CDC) hebben soms verschillende petten op. Verwacht dus niet altijd objectieve steun van deze organisaties, want er is sprake van veel belangenverstrengeling, sponsoring en druk vanuit de farmaceutische industrie. Het middel is er, terwijl het niet voldoet aan de 7 criteria die gehanteerd hadden moeten worden om überhaupt opgenomen te kunnen worden in het 'Reichs-program'! En dat terwijl er jaarlijks 10 maal zo veel mensen sterven aan griep ( en nee, ook geen griepprik halen dus). En ook betekent het hebben van een HPV infectie niet automatisch dat kanker zich zal gaan manifesteren. Ook is deze vaccinatie slechts gericht op maar twee tot vier van de vele mogelijke (meer dan 100!) stammen die tot een infectie kunnen leiden. Maar juist al die andere stammen kunnen door de vaccinatie dominant worden en uiteindelijk kanker veroorzaken!

Maar ondanks ernstige bezwaren is het vaccin nu zelfs vervroegd opgenomen, en wordt meisjes bij sommige GGD's zelf een gratis Ipod voorgehouden om toch vooral die drie vreselijke prikken te ondergaan (altijd lastig die halsstarrige en wispelturige jeugd, moeilijk onder controle te brengen blijkbaar). Was het niet voldoende om de ouders emotioneel te chanteren? Nu worden onze kinderen direct aangevallen. Laten we het andersom doen: voor elk 1000e kind wat zich niet laat vaccineren, verloot ik een gratis Ipod! 'Be the Ipod you want to see in the world', zei Gandhi al geloof ik.

Het verplicht stellen van het vaccin wordt Merck's belangrijkste winstmaker. Liever een Ipod dan gezondheid? Liever kankerverwekkende E-nummers handel dan de Eed van Hippocrates ('Gij zult geen schade berokkenen'?) te handhaven? Laat u kinderen niet vaccineren, ze ontvangen al genoeg kankerverwekkende voeding en onzichtbare straling van hun mobieltje en uw DECT-telefoon en draadloos Internet in huis, vindt u niet!? Gezondheid is uw geboorterecht, onnodig lijden komt voort uit onwetendheid, onnodig leiden komt voort uit de leugen van 'nationale veiligheid' en ons gebrek aan de vrijheid van een heldere keuze. 'Spuiten en slikken', of liefde, zelfbeschikking en het zelfhelende vermogen van het lichaam aanspreken? Ver-trouwen? De politiek was u voor en koos verslaafd voor de sluipmoordenaar die spuit heet. De keus is nu aan U.

Voor meer informatie: www.healingsoundmovement.com