Reportage: Symposium ‘Empowering Women’.

De maatschappij door Redactie Ze.nl

"Zeventig Procent van de armsten in de wereld is vrouw. Dit komt door een gebrek aan basiseducatie, economische en eigendomsrechten. In het zuiden van India is de waarde van een vrouw soms minder dan die van een dier. Als de vrouw niet voldoet, wordt ze terug naar haar familie gestuurd." Dit vertelde de bestuursvoorzitter van Oikocredit, de in een sierlijke sari gestoken Indiase Shobha Arole. Zij onderstreepte dat geld aan vrouwenprojecten een multipliereffect heeft. "En het levert een bijdrage aan Millenniumdoel 3: gelijkheid van mannen en vrouwen en het geven van macht aan vrouwen."

Koenders: 'Vrouwen motor ontwikkeling'
Minister Bert Koenders - via een videoboodschap - stelde het nog scherper: vrouwen zijn de motor van ontwikkeling. "Vrouwen besteden hun inkomen verantwoordelijk en dragen op die manier bij aan een duurzame economische ontwikkeling. Van het inkomen van vrouwen komt negentig procent ten goede aan hun families en de gemeenschap, van het inkomen van mannen is dat minder dan de helft."

Vrouwen betalen leningen, vaak niet meer dan 75 euro, ook beter terug dan mannen. De verkregen leningen zorgden voor meer zelfvertrouwen, vaardigheden, respect en een hogere status - zo bleek uit een onderzoek van FEMCONSULT dat aan prinses Máxima werd overhandigd, eveneens te zien als videoboodschap.

Empowered woman
Een van de empowered women die aanwezig was op deze bijeenkomst, was de Keniase Miriam Ng'ang'a. Door middel van microkredietleningen heeft zij nu een kleine koeienkudde, waarvan ze de melk op haar eigen boerderij verwerkt in allerlei soorten yoghurt. "Mijn man en mijn kinderen werken nu op mijn boerderij!", verkondigde ze trots, om eraan toe te voegen dat alles in grote eendracht geschiedde. "De ultieme empowerment is er als ik niet meer lener ben, maar ook investeerder."

Het geluid van vrijheid
"Geld heeft maar één geluid: het geluid van vrijheid", zei Maria van der Hoeven Coco Chanel na." Ze begon met een boetiekje. Nu is het een internationaal merk met modeartikelen, tassen en cosmetica. Het voorbeeld van Chanel wordt in de hele wereld door veel vrouwen - dankzij microkrediet - nagevolgd. "Iedereen heeft een zetje nodig. En beginnersfouten kunnen vermeden worden door goede coaching en coöperatieven. Daar zorgt Oikocredit ook voor", aldus ten slotte de minister.

Crisisresistente investering
Siepie de Jong, bestuursvoorzitter van Oikocredit Nederland, sloot het symposium af met een oproep aan iedereen om in Oikocredit te investeren. Dat is hard nodig, zodat Oikocredit het werk voor women empowerment en microkrediet voort kan zetten. Investeren in Oikocredit is zowel voor mensen dáár als hier een goede zaak. Zelfs minister Koenders zei ervan onder de indruk te zijn dat Oikocredits investeringsstrategie zo crisisresistent is gebleken.